Czerwcowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, 10 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na którym przedstawiciele rolników z naszego regionu debatowali o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Niestety wiele głosów dotyczyło trudnej sytuacji spowodowanej kwietniowymi i majowymi przymrozkami, jak również kolejnym - w dniu 6 czerwca 2017 roku - gradobiciem, huraganem i nawalnym deszczem w powiatach łódzkim-wschodnim, poddębickim, piotrkowskim, tomaszowskim, skierniewickim i radomszczańskim. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 7 czerwca br. wystosowała wniosek do Wojewody Łódzkiego o pilne uruchomienie procedur mających na celu pomoc poszkodowanym rolnikom, ponieważ znacznemu uszkodzeniu uległy uprawy zbóż, roślin pastewnych, a w niektórych przypadkach naruszone zostały konstrukcje budynków. Dziękuję Członkom Walnego Zgromadzenia IRWŁ za akceptację tych działań oraz za udzielenie Zarządowi absolutorium. Izba Rolnicza Województwa oprócz działań takich jak pomoc poszkodowanym rolnikom, pracuje również na innych płaszczyznach. Zawsze staramy się promować naszych rolników i dlatego zaangażowaliśmy się w organizację Krajowych Dni Ziemniaka (26-27 sierpnia br.) w Kalinowej. Więcej informacji o imprezie będzie można przeczytać w lipcowym numerze W NOWEJ ROLI lub na stronie www.krajowedniziemniaka.pl.
Natomiast już dziś zapraszam wszystkich Państwa na III Krajowe Święto Truskawki w Buczku na którym zaprezentowane będą osiągnięcia producentów tego cenionego owocu.

Program imprezy znajdą Państwo na ostatniej stronie naszego miesięcznika.

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego