Europejskie Forum Rolnicze 2018

W Jasionce koło Rzeszowa w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena trwa dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki, organizacji branżowych, ekspertów i naukowców wyznaczających kierunki rozwoju obszarów wiejskich. W Europejskim Forum Rolniczym 2018 uczestniczą przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego: Członkowie Zarządu IRWŁ - Ewa Bednarek (Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin przy IRWŁ), Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk oraz Donata Wrona (I zastępczyni przewodniczącej w Radzie ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin) i Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ, a także Janusz Ciesielski-Dyrektor OT KOWR w Łodzi. Uczestnikami forum są m.in. Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej, Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travelt - minister rolnictwa Francji, Pavel Sekac - wiceminister rolnictwa Czech, prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP.  Europejskie Forum Rolnicze to także miejsce spotkań i wymiany doświadczeń producentów i dostawców innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. W ramach Forum – w opiniotwórczym gronie – odbywają się debaty na najważniejsze aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed europejskim rolnictwem oraz obszarami wiejskim. Towarzyszyą im będą prelekcje, wykłady i dyskusje nt. innowacji w rolnictwie, połączone z prezentacją produktów i usług dla sektora produkcji rolnej.

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa. W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki poruszone są najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Konferencji towarzyszą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym.

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej - nowa formuła, tradycyjne debaty nt. najważniejszych problemów i wyzwań w rolnictwie

Aktualne problemy, wyzwania i szanse stojące przed polską i europejską wsią - jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 r., jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR - to główne tematy pierwszego dnia Forum.

Do udziału w debacie pt. „Nowa perspektywa budżetowa WPR - priorytety, założenia, propozycje zmian", zostali zaproszeni: Komisarz ds. rolnictwa UE - Phil Hogan oraz Ministrowie Rolnictwa z Polski, Węgier, Czech, Portugalii, Niemiec, Francji i Hiszpanii.

Innowacje w rolnictwie - czy nowe technologie na dobre zagościły w produkcji rolnej?

Tematem drugiego dnia Forum są najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie. Do udziału w dyskusji otwierającej drugi dzień wydarzenia, pt. „Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie - rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji", zostali zaproszeni m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego - Czesław Siekierski oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji – Wolfgang Burtscher.

Rozwinięciem nowej formuły konferencji będą także tematyczne panele dyskusyjne nt. najnowszych rozwiązań dostępnych dla sektora rolnego, m.in. z zakresu wykorzystania biogazu rolniczego, nawożenia i środków ochrony roślin oraz nowoczesnych instrumentów finansowych w rolnictwie.

Panele tematyczne, które odbywają się w ramach Europejskiego Forum Rolniczego to doskonała okazja, znana z dotychczasowej odsłony konferencji w Jasionce, do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie oraz cenne źródło inspiracji dla uczestników wydarzenia.

Prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

Debatom i panelom tematycznym organizowanych w ramach Forum towarzyszą ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, skierowane do producentów, doradców rolnych oraz przedstawicieli organizacji branżowych. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostały najnowsze technologie oraz innowacje m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

II edycja Nagrody im. Józefa Ślisza

Podczas Forum po raz drugi została także wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, przyznawana przez Collegium Nagrody. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. Nagrodę otrzymało stowarzyszenie zrzeszające Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Więcej informacji o forum