IRWŁ ogłasza nabór na "Szkolenie dla liderów obszarów wiejskich"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Operacja współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w szkoleniu pn. „Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich”. Szkolenie skierowane jest do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członków KGW, Izb Rolniczych. Rezultatem bezpośrednim będzie przeszkolenie 320 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności i wiedzę na temat działań, z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie PROW oraz zasobów środowiska naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer wiedzy, jaki będzie miał miejsce podczas szkoleń, pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Powiat kutnowski 4.10.2018r.

Sala Bankietowa Weselna z częścią hotelową WESTA, Zawady 9a, 99-314 Krzyżanów.

Powiat piotrkowski 11.10.2018r.

Hotel Złoty Młyn Polichno 97-320 Wolbórz.

Powiat skierniewicki 16.10.2018 r.

Restauracja Tawerna – Koronet, Miedniewice 75d, 96-100 Skierniewice.

Powiat łaski 18.10.2018r.

Sala Bankietowa We Dwoje, Buczek, ul. Główna 13.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście do siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl.

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Osoby, które znajdą się na liście uczestników, zostaną powiadomione o tym fakcie najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia.  

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na dzień 04.10.2018r. powiat kutnowski

Formularz zgłoszeniowy na dzień 11.10.2018r. powiat piotrkowski

Formularz zgłoszeniowy na dzień 16.10.2018r. powiat skierniewicki

Formularz zgłoszeniowy na dzień 18.10.2018r. powiat łaski

Program szkolenia

Szkolenie 1-dniowe

9.30                 Serwis Kawowy.         

9.30                  Rejestracja uczestników.

10.00                 Otwarcie szkolenia.

10.00-11.00.      PROW 2014-2020 wybrane działania dla rolników

                         i społeczności  lokalnej. 

11.00-12.00       Rozwój rynku hurtowego, perspektywy dla

                         producentów rolnych, inteligentne opakowania

                         przedłużające termin ważności owoców i warzyw.

12.00-12.15     Serwis kawowy

12.15-13.15       Współczesne rolnictwo dziś i jutro –perspektywy,

                         innowacje, zagrożenia( w tym ubezpieczenia w

                         rolnictwie)                                             

13.15-14.15       Pozyskanie środków finansowych na rozwój obszarów

                         wiejskich w ramach samorządu województwa

14.00-15.00       Doświadczenia LGD w realizacji projektów i

                          przedstawienie dobrych praktyk na temat 

                          pozyskiwania środków na cele promocji produktów

15.00- 15.15      Dyskusja i zakończenie szkolenia.

15.15                  Obiad

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów. Można to zrobić na stronie internetowej  KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl