Konferencja dla liderów obszarów wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 15 października 2020r.

„Konferencję dla liderów obszarów wiejskich”

Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Miejsce konferencji: Hotel Iness Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23