Kwietniowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer miesięcznika W NOWEJ ROLI. Dziękuję za liczne głosy świadczące o tym, że informacje, które publikujemy są dla Państwa cenne. Zależy nam by nasi Czytelnicy mogli znaleźć w miesięczniku wszystko to, czym żyje wieś i polski rolnik. Aktywność samorządu rolniczego i współpraca z instytucjami okołorolniczymi jest wielowymiarowa, stąd nasze zaangażowanie w rozpropagowanie Programu Rabat Rolniczy. Na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy Zarządem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, spółką SAM-ROL a spółką Rabat Rolniczy, od lutego 2017 roku każdy rolnik z województwa łódzkiego otrzymał dostęp do specjalnych ofert wybranych grup produktów. Zależy nam by nasi rolnicy mogli korzystać z rabatów, jakie udaje się nam wynegocjować z producentami i firmami proponującymi konkretne usługi dla rolnictwa. Więcej informacji o programie publikujemy na stronie 8 i 9. Zachęcam również Państwa do zapoznania się z informacjami na stronie 11 i 12, gdzie publikujemy kolejny wykład, który został wygłoszony na Targach Ferma 2018. Tym razem prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski z Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawia zagadnienia związane z wyborem sytemu TMR czy PMR w żywienia krów mlecznych. Tradycja polskiej wsi nie ginie, czego dowodem jest wernisaż prac związany z konkursem "#1 Nowe szycie makatki". Ogromnie cieszy zaangażowanie młodego pokolenia w takie projekty. Wystawę makatek możecie Państwo obejrzeć do 6 maja w Regionalnym Muzeum w Brzezinach,a o historii makatek przeczytać na 16 stronie naszego miesięcznika.

Wszystkiego dobrego! 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego