Majowe wydanie miesięcznika IRWŁ - "W nowej roli"

Szanowni Panstwo, Pamietajmy o pszczołach! „Jesli z Ziemi znikna pszczoły, człowiekowi pozostana tylko cztery lata zycia: nie ma pszczół, nie ma zapylania, nie ma roslin, nie ma zwierzat, nie ma ludzi” – podobno zwykł mawiac Albert Einstein, który w tak oto obrazowy sposób pokazał jak wazna role w naszym zyciu spełniaja pszczoły.My rolnicy doskonale wiemy, jak wazna jest równiez nasza współpraca z pszczelarzami. Nieprzestrzeganie okresów karencji przy opryskach, powoduje, ze sporo tych owadów ulega zatruciu. Liczba rodzin pszczelich spada, alarmuja pszczelarze. Szacuje sie, ze obecnie liczba rodzin pszczelich w Polsce wynosi 1,55 miliona. Dlatego tak wazna jest ich ochrona. 27 kwietnia tego roku przedstawiciele panstw członkowskich UE poparli propozycje Komisji Europejskiej zakazujaca stosowania, poza szklarniami, trzech pestycydów - okreslanych jako neonikotynoidy, ponieważ sa one szkodliwe dla pszczół. Otwiera to droge do bardziej zrównowazonego rolnictwa, integrowanej ochrony roslin i promocji rolnictwa ekologicznego. Duza szansa dla polepszenia sytuacji zapylaczy w Polsce stanowia takze programy zwiazane z zazielenianiem. Wiecej informacji o znaczeniu pszczół w rolnictwie publikujemy na 8 i 9 stronie naszego miesiecznika. Zachecam Panstwa równiez do zapoznania sie z wynikami badan (str. 10 - 11) COBORU Stacji Doswiadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie dotyczacych plonowania kukurydzy w województwie łódzkim. Prezentowane dane oraz lista odmian zalecanych powinny ułatwic wybór odmiany kukurydzy najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 

Życzę interesującej lektury!

Bronisław Węglewski 

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego