Ministerstwo rolnictwa odpowiada Bronisławowi Węglewskiemu-Prezesowi IRWŁ na postulaty producentów ziemniaków z sieradzkiego

7 marca 2018 r. w Ministerstwie Ronictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji na rynku ziemniaka. W spotkaniu uczestniczył m. in.: Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu - Jan Kołodziejczyk oraz Jerzy Wróbel - Delegat RP IRWŁ w Sieradzu. Zgłoszone zostały następujące postulaty:
1) Rozpocząć działania o uznanie Powiatu Sieradzkiego wolnego od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Byłby to pierwszy rejon w Polsce, z którego można byłoby eksportować ziemniaki do UE bez datkowych procedur.
2) Zastosować ponadtaryfowe zabezpieczenie rynku ziemniaka wczesnego w miesiącach 15.05 - 30.06. Niewpuszczenie ziemniaków do Polski w tych miesiącach, pozwoli zachować lepsze ceny w tym okresie jak i na dalszą część sezonu. 
3) Zwiekszyć dopłaty do materiału sadzeniakowego do 70% ceny ziemniaków. 

W odpowiedzi na ww. postulaty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi na ręce Bronisława Węglewskiego - Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przedstawiło następujące wyjaśnienia. 

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa  - pdf