Zapraszamy na Targi Ferma – największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce

Hale EXPO i MOSiR w Łodzi będą po raz piąty gościć uczestników Targów FERMA. Podczas kolejnej edycji tej imprezy ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. Organizator przewiduje ponad 30 000 zwiedzających: hodowców bydła, świń i drobiu z całej Polski.

Targi to jednak nie tylko ekspozycja firm. W ponad 20-letniej historii imprezy, co roku niezwykle istotnym elementem była i jest konferencja naukowo-techniczna, gdzie wygłoszonych zostanie 31 referatów moderowanych przez wybitnych naukowców i praktyków, wśród których nie zabraknie tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowalski czy prof. Z. Pejsak. Szczególnie istotnym dla hodowców bydła będzie forum genetyczne przygotowane przez Centrum Genetyki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka pt. „Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki“.

W tym roku odbędzie się również debata na temat „Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania”, przygotowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na której obecność zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.  

Kolejnym ważnym punktem konferencji, będą panele dyskusyjne prowadzone przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego poświęcone zarządzaniu podstawowym stadem krów mlecznych oraz wspólnej polityce rolnej po 2020 roku.

Po raz drugi na Fermie funkcjonować będzie Strefa Wiedzy, przygotowana wspólnie z firmą Tasomix, gdzie specjaliści odpowiedzialni za poszczególne grupy zwierząt, będą służyli swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim, którzy zechcą skonsultować z nimi swoje dokonania w hodowli.

Tradycją FERMY stał się, co roku budzący wielkie zainteresowanie i emocje, konkurs dla zwiedzających, w którym przybyli do EXPO hodowcy mają szansę każdego dnia wygrać laptopy i tablety ufundowane przez Organizatora oraz niespodzianki przygotowane przez Wystawców.

Podczas targów spróbować będzie można doskonałych polskich serów na specjalnie w tym celu przygotowanym stoisku degustacyjnym wspieranym przez Fundusz Promocji Mleka.

Zapraszamy do Łodzi, do Hal EXPO oraz MOSiR w dniach 15 - 17 lutego 2019!

Szczegóły na stronie www.targiferma.com.pl

 FORUM HODOWLI BYDŁA – PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek 15 lutego 2019

SALA A

MODERATOR    prof. dr hab. Zygmunt Kowalski

11:00 - 11:30      prof. dr hab. Zygmunt Kowalski - UR Kraków

Tłuszcze paszowe w żywieniu krów

11:30 - 12:00      dr inż. Zbigniew Lach - OHZ Osięciny

Sposoby pokrycia zapotrzebowania krów na energię

12:00 - 12:30    dr hab. Jarosław Kański - UR Kraków

Dlaczego i jak powinniśmy oznaczać dNDF, czyli strawne NDF?

12:30 - 13:00    Zbigniew Pustuła - Blattin Polska  Sp. z o.o.                                                                                         

Żywienie, a dobrostan krów mlecznych

 

  Aula EXPO                           

12:00 – 13:00   DEBATA: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                    

                           Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania

                                              

SALA B

MODERATOR    prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

11:00 - 11:30      prof. dr hab. Krzysztof Rypuła - UP Wrocław

Płuca cieląt - co możemy zrobić by je chronić

11:30 - 12:00      lek. wet. Szymon Kotwica  - Gabinet Weterynaryjny Wschowa

Znoszenie bólu poporodowego u krów wysokowydajnych - doświadczenia własne

12:00 - 12:30      lek. wet. Kamil Kossakowski - Embriowet - zespół ET, Bartoszyce

Embriotransfer - narzędzie pracy nowoczesnego hodowcy

12:30 – 13:00    mgr. inż. Piotr Skoczek- Somatic - Doradztwo Żywieniowe i zootechniczne zwierząt

                            Żywienie a wydajność - sztuka mądrych oszczędności

Sobota 16 lutego 2019

SALA A

MODERATOR prof. dr hab. Tomasz Strabel – PFHB i PM – Centrum Genetyczne            

Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki

11:00 - 11:30      dr inż. Anna Nowosielska - PFHBiPM

Genotypowanie elementem nowoczesnego zarządzaniem stadem

11:30 - 12:00      dr inż. Katarzyna Rzewuska - PFHBiPM

Indeks ekonomiczny sposobem na powiększanie zysków

12:00 - 12:30    Karol Jaroch, Krzysztof Bączkiewicz - PFHBiPM

Nowoczesne podejście do walki z kulawizną

12:30 - 13:00    Łukasz Wodas - PFHBiPM

Ograniczenie ryzyka trudnych porodów z wykorzystaniem genetyki     

 

SALA B

MODERATOR    prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 - 11:30      prof. dr hab. Piotr Goliński - UP Poznań

Paszowe wykorzystanie użytków zielonych w świetle zmian klimatycznych

11:30 - 12:00      prof. dr hab. Roman Łyszczarz - UTP Bydgoszcz

Współczesna i perspektywiczna rola gatunków i odmian roślin łąkowych w kształtowaniu zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w warunkach suszy

12:00 - 12:30      Andrzej Mirek, Zbigniew Pustuła - Blattin Polska Sp. z o. o.                                                           

Żywienie, a dobrostan krów mlecznych

12:30 - 13:00      prof. dr hab. Roman Łyszczarz - UTP Bydgoszcz

Renowacje i zakładanie trwałych i polowych użytków zielonych w warunkach ryzyka pogodowego z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego polskiego nasiennictwa traw i motylkowatych drobnonasiennych

13:00 - 13:30      Panel dyskusyjny moderator: Oskar Wysocki - CDR Poznań

Jak zarządzać podstawowym stadem krów mlecznych, aby obniżyć koszty?

  Aula EXPO                           

MODERATOR: Redakcja magazynu „Elita – dobry hodowca”

11:00 – 11:30   Jelle Zijlstra – Uniwersytet Wageningen

                           Długowieczność krów      

11:30 – 12:00   prof. dr hab. Adam Traczykowski - UTP Bydgoszcz

                           Zdrowotność bydła

12:00 – 12:30   dr Ryszard Kujawiak - Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

                            Żywienie krów zasuszonych

 

  Aula EXPO                           

12:30 - 13:00      Mariusz Tatka - Centrum Doradztwa Rolniczego

                             Wspólna polityka rolna po 2020 roku - zasady wsparcia, dofinansowanie inwestycji dla

                             gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich

 

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Piątek 15 lutego 2019

SALA C

MODERATOR: red. nacz. Rafał Leroch - redakcja „Hoduj z Głową Świnie”

FORUM TRZODOWE

10:30 - 10:40      Rozpoczęcie forum

                               Konferencja „Hoduj z głową świnie” APRA Sp. z o.o.

10:40 - 11:10      lek. wet. Paweł Wróbel

Zagadnienia związane z przyczynami biegunek w początkowej fazie tuczu

11:15 - 11:45      dr Tomasz Schwarz

Żywienie w tuczu - ekonomia, dobór genetyki i wskaźniki tuczu

11:50 - 12:20      lek. wet. Adam Cichowski

Praktyczne sposoby zwalczania PRRS - uwalnianie chlewni, zagrożenia, przykłady z terenu

12:25 - 13:10      red. Mirosław Lewandowski, dr inż. Rafał Leroch, red. Remigiusz Kryszewski - redakcja „Hoduj z

Głową Świnie”

ASF – aktualna sytuacja, problemy ze zwalczaniem, skutki bezpośrednie dla rolników (informacje z terenów zagrożonych), bioasekuracja

13:10 - 13:40      Dyskusja i zakończenie bloku

                               Konferencja „Hoduj z głową świnie” APRA Sp. z o.o.

Sobota 16 lutego 2019

SALA C

MODERATOR:   prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 - 11:00      prof. dr hab. Zygmunt Pejsak 

Bioasekuracja jedyny sposób ochrony stad przed ASF

11:00 - 11:30      lek wet. Mateusz Porowski - Usługi Weterynaryjne Animal - Pobiedziska

Nowe informacje dotyczące infekcyjnych przyczyn obniżonej efektywności w produkcji świń

11:30 - 12:00      lek. wet. Krzysztofa Pająka - Przychodnia Weterynaryjna w Grabicy

Jak poprawić efektywność tuczu świń?

12:00 - 12:30      dr Mirosław Wantuła - Blattin Polska Sp. z o. o.  

Żywienie loch - zalecenia duńskie

 

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 15 lutego 2019

SALA D

MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu KIPDiP

11:00 – 11:45     Adam Kuźma, radca prawny Kuźma, Organa i Wspólnicy

Formalne i prawne sposoby zabezpieczenia inwestycji drobiarskich przed konsekwencjami wynikającymi ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

11:45 - 12:30      lek. wet. Marek Rymanowski, specjalista ds. weterynarii

Innowacyjne metody walki z salmonellą zabezpieczeniem producenta w kontekście braku publicznych odszkodowań za likwidację stad

12:30 - 13:00      Katarzyna Gawrońska, Mariusz Szymyślik - KIPDiP

Praktyczny wpływ działań organizacji ekologicznych na ceny jaj oraz na zmiany zachodzące w strukturze produkcji

13:00 - 15:00    Walne zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.