W sprawie rekompensat za ptasią grypę

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o przeprowadzenie naboru uzupełniającego na rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można było składać od 1 do 28 lutego 2017 r.

Ubój gospodarczy - wniosek o zmianę przepisów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w dniu 27 marca 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela, w sprawie zmiany przepisów uboju gospodarczego. Obecnie przeprowadzenie uboju gospodarczego może dokonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2004 nr 205 poz.

Spotkanie dotyczące funkcjonowania obrotu ziemią i nowelizacji ustawy o izbach rolniczych

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem. Celem spotkania była dyskusja nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.

NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

Od lipca zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Ma to podnieść poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych rodzajów odpadów komunalnych. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Resort środowiska motywuje zmiany tym, że obecnie w Polsce tylko 26 proc.

Priorytety Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

W związku z trwającą dyskusją o zmianach wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 roku oraz przeglądem wieloletnich ram finansowych UE, Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia poniżej postulaty samorządu rolniczego, do których należy dążyć w negocjacjach na forum UE. Mając na uwadze niestabilność na poszczególnych rynków rolnych i globalne wyzwania gospodarki żywnościowej - Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 r.

Seminarium senackiej Komisji Rolnictwa nt. przyszłości WPR po 2020 r.

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 marca 2017 r. miało charakter seminarium poświęconego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Honorowym gościem Komisji był przewodniczący organizacji włoskich rolników Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo wraz ze współpracownikami z Biura w Brukseli. Podczas spotkania przedstawiono bardzo ciekawe prezentacje i wystąpienia:

1.  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku”.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS