Nabywanie nieruchomości rolnych przez kościoły i związki wyznaniowe

W dniu 26 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące konieczności nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przyjętej przez Sejm RP w dniu 14.04.2016 r. w zakresie wyłączenia spod działania przepisów ww.

Program odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przygotowaniu „Programu odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa”. Chów owiec mógłby stanowić alternatywę dla chowu świń, tam gdzie zachodzi konieczność jego wygaszenia w związku z ASF. Owce są niepodatne na ten wirus. Ponadto w krajach arabskich występuje znaczny popyt na jagnięta oraz mięso baranie, a ceny są korzystne.

Program TYDZIEŃ z udziałem Bronisława Węglewskiego - Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W najbliższą niedzielę (31 lipca br.) zachęcamy do oglądania programu rolniczego TYDZIEŃ w telewizyjnej jedynce. Już od godziny 8, zaproszeni gości,  wśród nich Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, będą rozmawiać o aktualnej sytuacji w rolnictwie - żniwa 2016.

Zapraszamy! 

"Wprowadzamy Zmiany" - kwartalnik KSOW - łódzkie

Pierwszy w tym roku, a także pierwszy w nowym okresie programowania numer kwartalnika Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa łodzkiego „Wprowadzamy zmiany” poświęca wiele miejsca inicjatywie LEADER w okresie programowania 2014-2020, a przede wszystkim zmianom jakim zostały poddane lokalne grupy działania. Zmienił się obszar ich działania poszczególnych grup, zmierzyły się już także z oceną lokalnych strategii, a teraz pozostaje im skutecznie wdrażać strategie.

Wzrost opłat za wodę mniejszy niż pierwotnie zakładano

0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej - to nowe stawki jakimi obciążeni będą rolnicy za korzystanie z wody na potrzeby gospodarstw rolnych. Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za m3 pobieranej wody podziemnej. Pierwotnie zakładano wyższe stawki tj. 2,10 zł za wodę podziemną i 1,64 zł za powierzchniową jednakże na skutek interwencji m.in.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS