Jak prawidłowo dochować terminów wskazanych w pouczeniu

Często spotykam się z problemem jaki mają rolnicy w prawidłowym zinterpretowaniu pouczenia zawartego w piśmie - rozstrzygnięciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającym przyznania pomocy finansowej ze środków UE w ramach dostępnych programów – np. Modernizacja gospodarstw rolnych. W piśmie będącym rozstrzygnięciem znajduje się pouczenie następującej treści:  „od niniejszego pisma wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

MRiRW w sprawie związku ubezpieczenia w KRUS z działaniami PROW

 

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 marca br., znak: KRIRlMRlW/311/2016 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał poniższe informacje na ten temat.

Prowadzisz działalność rolniczą na OSN - wypełnij ankietę

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt raportu dla Komisji Europejskiej, z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).  Wykonawcą projektu raportu jest firma MGGP, która zbierze szczegółowe dane na  temat sposobów prowadzenia działalności rolniczej na OSN, sposobów korzystania z programów opracowanych dla OSN i potrzeb rolników.  Po zebraniu niezbędnych danych, zostanie przygotowany raport z działania.

Ruszył nabór wniosków na "Modernizację" i "Młodego rolnika"

 

Przez niemal miesiąc, od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sejm uchwalił ustawę o obrocie ziemią

Nowo uchwalona przez Sejm RP ustawa o obrocie ziemią  już w trakcie konsultacji społecznych wzbudzała wiele emocji i kontrowersji. Przedstawiciele samych wnioskodawców zgłosili przed głosowaniem szereg poprawek. Teraz ustawą zajmie się Senat RP. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., ponieważ 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS