Nowe regulacje unijne

11 kwietnia tego roku, podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęte zostały nowe przepisy UE, które będą stanowiły wspólną podstawę prawną dla programów szkolnych, do tej pory wdrażanych odrębnie jako „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Głównym celem nowych uregulowań jest ujednolicenie i skonsolidowane obecnych odrębnych ram prawnych i finansowych oraz zapewnienie ogólnej spójności podejścia Wspólnej Polityki Rolnej do dystrybucji produktów spożywczych w placówkach oświatowych i zmaksymalizowania efektywności zarządzania.

Nowa hala na „Zjazdowej”

15 marca 2016r. na Rynku Hurtowym „Zjazdowa” otwarto drugą już logistyczno-magazynowa halę, wybudowaną z udziałem  środków unijnych. Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. jako beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 realizował  projekt „Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster - Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A.” Pierwszy etap projektu zakończony został w lutym 2014 roku.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego

Dnia 15.03.2016r. odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego, które otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszów Maz. IRWŁ Dariusz Kowalczyk.

W posiedzeniu brali udział delegaci oraz zaproszeni goście.

Głównymi tematami były:

  • Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tomaszowskim – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. Inspektor Gabriel Olejnik.

 

60. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) i Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR) spotkali się na 60. Posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej (V4) w Czajowicach (Polska). Podczas spotkania przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej omówili m.in. aktualną sytuację na rynkach rolnych oraz wpływ rosyjskiego embarga.

Adam Michaś - delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na posiedzeniu grupy roboczej Copa-Cogeca „Ryby”

 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Wśród tematów podjętych podczas zebrania znalazły się: wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej; informacje na temat komitetów doradczych w sektorze ryb; unijne polityki w zakresie rybołówstwa; informacje na temat pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Adam Michaś- Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat bezpośrednich

Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane.  Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego!

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe. Jak co roku ARiMR przestrzega ile złego ten proceder przynosi i apeluje ozaprzestanie wiosennego wypalania suchych traw.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS