Walne Zgromadzenia

II w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

II w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 17 grudnia 2019 roku w sali konferencyjne Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.  W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Zarząd IRWŁ oraz zaproszeni goście.

Bronisław Węglewski ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U.2018 poz. 1027) oraz § 18 pkt.3 Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  4 września 2019 r. zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego VI kadencji, którego obrady poprowadził Eugeniusz Supera - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie brzezińskim. W czasie posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.

Ostatnie w kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Ostatnie X w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 15 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjne Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.  Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego w czasie kilkugodzinnej debaty podsumowali 4-letnią (2015-2019) kadencję samorządu rolniczego.  W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Zarząd IRWŁ oraz zaproszeni goście.

Trudna sytuacja na rynkach rolnych głównym tematem Walnego Zgromadzenia IRWŁ

Przedstawiciele rolników z całego województwa łódzkiego spotkali się 10 grudnia 2018 roku na IX już w V kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego by dyskutować o aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. Walne Zgromadzenie IRWŁ odbyło się w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. z którym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje, również w zakresie promocji produktów rolnych.

VIII w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ

VIII w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 26 października 2018 roku na sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S. A. Przedstawiciele rolników z całego województwa łódzkiego zebrali się, by dyskutować o aktualnej sytuacji  w rolnictwie oraz by podjąć decyzję o rozpoczęciu II etapu inwestycji na działce IRWŁ przy ulicy Beskidzkiej. Przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia IRWŁ członkowie zapoznali się ze stanem inwestycji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – budynek szkoleniowo-administracyjny.

Strony

Subskrybuj RSS - Walne Zgromadzenia