Wydarzenia-Publikacje

Ministerstwo Środowiska odpowiada na wnioski samorządu rolniczego

Na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego, Zarząd KRIR wystosował wnioski do Ministra Środowiska w sprawie redukcji populacji dzika, redukcji populacji bobrów oraz rozbiórki ich tam, a także zmian w prawie łowieckim w zakresie szacowania szkód. Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska przedstawia następujące stanowisko w przedmiotowych sprawach.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - pszenżyto ozime

Województwo: Łódzkie

Powiat:  Pabianicki i miasto Łódź

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenżyto ozime

Data publikacji komunikatu: 25.04.2018

Na plantacjach pszenżyta ozimego stwierdzono występowania mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka  prawdziwego zbóż  i traw na pszenżycie ozimym   należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - pszenica ozima

Województwo: Łódzkie

Powiat:  Pabianicki i Miasto Łódź

Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 25.04.2018 r.

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Odpowiedź ministerstwa środowiska na jeden z wniosków VI w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ

W odpowiedzi na wniosek VI w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ dotyczący - podjęcia działań mających na celu redukcję populacji bobrów i możliwość rozbiórki tam zbudowanych przez bobry. Tamy zbudowane przez bobry nie można zlikwidować bez zgody RDOŚ.

XXVI Targi Rolne Agrotechnika

W ostatni weekend (21-22 kwietnia 2018 roku) w Bratoszewcach rolnicy z calej Polski mogli zapoznać się z nowościami z zakresu środków produkcji dla rolnictwa, ciągników, maszyn, materiałów budowlanych i wyposażenia budynków inwentarskich. Organizatorem XXVTargów Rolnych AGROTECHNIKA 2018 był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Targi odwiedził Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ.

IRWŁ do Ministra Środowiska w sprawie wapnowania

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ wystosował pismo do Henryka Kowalczyka (do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza) w sprawie ponownej realizacji, dla rolników województwa łódzkiego,  "Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych" z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa właściwości fizycznych, chemicznych i biologiczny

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje