Wydarzenia-Publikacje

Szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo - apel IRWŁ o pomoc

W imieniu Zarządu IRWŁ oraz na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o pomoc w zwalczaniu szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Działki rolne rolników położone na terenie Mikołajewic sąsiadują ze zbiornikiem Jeziorsko, który objęty jest obszarem NATURA 2000 – dyrektywa ptasia.

Z drogi na plac

Dnia 15.07.2017 r przedstawiciele Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli na zaproszenie pana sołtysa Wacława Maniewskiego brali udział w uroczystości 32. rocznicy powstania Sołectwa Kłady gmina Zduńska Wola. Mieszkańcy Kład świętowali zakończenie projektu  "Z drogi na plac", który udało sie zrealizować dzięki ich kreatywnej pracy oraz pomocy Urzędu Gminy Zduńska Wola i Urzędu Marszałkowskiego. "Z drogi na plac" mieszkańcy przenieśli swoje pociechy, którym wybudowano boisko do gry w piłkę nożną i siatkowa.

Sierpniowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

W ostatni weekend wakacji - 26 i 27 sierpnia 2017 roku, w Kalinowej w powiecie sieradzkim odbędą się XXIV Krajowe Dni Ziemniaka pod hasłem „Ziemniak dziś i jutro”. Już dziś pragnę zaprosić Państwa na to wydarzenie, tym bardziej, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest współorganizatorem imprezy wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Hodowlą Roślin Kalinowa Sp. z o.o., Agrosadem Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Polski Ziemniak oraz Gminą i Miastem Błaszki.

Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - lipiec 2017

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne   i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej   wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.

Wnioski IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ przesłał na ręce Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR wnioski zgłoszone przez Członków Rady Powiatowej  IRWŁ w Sieradzu z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego dla rolników tj.55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Drugi wniosek dotyczy stopniowego wprowadzania elektronicznego składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku. 

Apel IRWŁ o pomoc dla poszkodowanych rolników

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając na uwadze sygnały od rolników, a w szczególności apel Wójta Gminy Daszyna, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łodzkiego z prośbą o uruchomienie procedur mających na celu pomoc poszkodowanym rolnikom w  przypadku siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych. Po raz kolejny obszar województwa łódzkiego, a w szczególności pow. łęczycki został dotknięty niekorzystnymi zjawiskami  atmosferycznymi, rolnicy ponieśli z tego powodu znaczne straty. 

 

 

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje