Wydarzenia-Publikacje

Zapraszamy na Targi Ferma – największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce

Hale EXPO i MOSiR w Łodzi będą po raz piąty gościć uczestników Targów FERMA. Podczas kolejnej edycji tej imprezy ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. Organizator przewiduje ponad 30 000 zwiedzających: hodowców bydła, świń i drobiu z całej Polski.

Posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego oraz VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Instytucji Rolniczych

W dniu 1 lutego 2019 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (powiat skierniewicki) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego oraz Pan Mariusz Cheba Członek Zarządu IRWŁ i Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni goście:

Zaproszenie na debatę IRWŁ i ministerstwa rolnictwa na Targach Ferma 2019 w lutowym wydaniu miesięcznika "W nowej rol"

Szanowni Państwo, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działa na rzecz rolnictwa w ramach ustawowo przysługujących nam kompetencji. Delegaci IRWŁ we wszystkich powiatach województwa łódzkiego monitorują sytuację i przekazują problemy rolników oraz wnioski, które nasi specjaliści opracowują i wysyłają do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także innych instytucji, z niezbędnymi uwagami i komentarzem, z prośbą o jak najszybszą realizację. Opiniujemy projekty aktów prawnych, analizujemy rynki rolne.

Stanowisko Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie sytuacji w sektorze żywca wołowego

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jest zaniepokojony sytuacją na rynku mięsnym, a w związku z ostatnimi wydarzeniami - reportażem TVN o uboju chorych krów przez jeden z zakładów dokonujących uboju i rozbioru - sytuacją na rynku żywca wołowego. Z całą stanowczością potępiamy praktyki związane z łamaniem prawa, łamaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa żywności i pogwałceniem zasad dobrostanu zwierząt.  

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc styczeń 2019r.

Część merytoryczna Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych. 

IRWŁ do KRIR w sprawie zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach wnioskowali  o możliwość skorzystania przez producentów trzody chlewnej  ze zwiększonej stawki (tj.  dużych jednostek przeliczeniowych) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. 

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje