Wydarzenia-Publikacje

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Jacek Koziński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: Pan Robert Miśkiewicz - Kierownik oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w  Pajęcznie i  pan Robert Kasielski– pracownik ARMiR-u.Posiedzenie miało charakter informacyjny. Podczas obrad poruszono następujące tematy:

Trudna sytuacja w rolnictwie na posiedzeniu Zarządu IRWŁ

W siedzibie IRWŁ w Łodzi  12 lipca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu IRWŁ. Głównym tematem posiedzenia było omówienie trudnej sytuacji w rolnictwie województwa łódzkiego spowodowanej wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – długotrwała susza rolnicza. W posiedzeniu oprócz członków Zarządu IRWŁ uczestniczyli zaproszeni goście:  Janusz Ciesielski – Dyrektor KOWR OT w Łodzi, Grzegorz Franczak - Zastępca Dyrektora ARiMR OR w Łodzi oraz Bogdan Sałata – Przewodniczący Komisji Problemowej IRWŁ ds.

Lipcowe wydanie miesięcznika "W nowej roli"

Szanowni Państwo, Dotknęła nas klęska suszy, wiele plonów zostało utraconych, komisje gminne szacują straty w gospodarstwach, rolnicy zastanawiają się jak przetrwają trudny okres. Niestety szacowanie szkód na podstawie monitoringu suszy - raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach nie odzwierciedla stanu faktycznego na polach. Rolnicy obserwują „gołym” okiem zjawisko suszy w swoich uprawach, co nie jest zbieżne z raportami IUNG.

MRiRW apeluje o zgłaszanie strat do końca przyszłego tygodnia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że po apelach ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego rośnie liczba komisji ds. szacowania strat spowodowanych suszą w rolnictwie. Z informacji przekazywanych do resortu wynika, że komisje działają w 1792 gminach. Według dotychczasowych danych poszkodowanych zostało 66 387 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą została oszacowana na  ponad 1,2 mln hektarów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o zgłaszanie start spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia.

Samorząd rolniczy za rozszerzeniem zakresu definicji pomocnika rolnika - wniosek IRWŁ

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystąpił 26 czerwca 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika. Zmiana ustawy, która wprowadziła pojęcie pomocnika rolnika, w dużej mierze pomogła w rozwiązaniu problemu zapotrzebowania na pracę w ogrodnictwie i warzywnictwie, jednak przyjęta definicja pomocnika rolnika, ograniczająca pomoc jedynie do prac związanych ze zbiorem owoców i warzyw, jest stanowczo za wąska.

IRWŁ w sprawie pomocy polskiego MSZ dla ukraińskich sadowników

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji medialnych dotyczących pomocy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozwój ukraińskiego sadownictwa. Projekt realizowany jest przez „Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód" z Kielc oraz ukraińską Fundację Rozwoju Lokalnego”. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego odonosi się krytycznie do tego typu działan.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje