Wydarzenia-Publikacje

IV w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

IV w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 15 czerwca 2021 roku w nowym budynku Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi na ulicy Beskidzkiej nr 124, w sali konferencyjnej W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, Wiceprezes IRWŁ Andrzej Komala, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Adam Michaś, Jacek Ossowicz oraz zaproszeni goście.

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego

W dniu 11.06.2021 w Starostwie Powiatowym w Opocznie  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Powiatu Opoczyńskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opocznie Pan Marian Kacprzak, który przywitał zaproszonych gości i delegatów RP w Opocznie.  Na posiedzeniu wśród zaproszonych gości byli obecni: Pan Robert Telus Poseł na Sejm RP, Janusz Ciesielski Dyrektor KOWR OT w  Łodzi, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ w Łodzi, Pani Sylwia Wąski Kierownik PZ ODR w Opocznie.

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Brzezińskiego

W dniu 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Brzezinach odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Eugeniusz Supera witając zaproszonych Gości i Delegatów. Delegaci spotkali się celem omówienia bieżących spraw dotyczących rolnictwa. Informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie na temat działalności w zakresie dopłat bezpośrednich i funduszy na rzecz obszarów wiejskich w roku 2020 przedstawiła z-ca Kierownika Liliana Jagiełło.

IRWŁ do KRIR - wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskiem członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim. W związku z informacją ukazaną na stronie internetowej ARiMR o możliwości składania przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. wniosków o pomoc finansową  w terminie od 7 czerwca do 30 czerwca 2021r. Rada Powiatowa prosi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów odnoszące się do kryterium średniej rocznej produkcji rolnej.

IRWŁ do KRIR - owoce miękkie

Zarząd IRWŁ skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR w sprawie cen minimalnych owoców miękkich. Do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dochodzą sygnały od rolników- producentów owoców miękkich, iż zakłady przetwórcze informują, że nie mają potrzeby kupować w tym roku wiśni, ponieważ posiadają duże zapasy z poprzedniego roku. Wstępne kalkulacje mówią o 1 zł/kg za owoce do tłoczenia i 1,25 zł/kg za owoce do mrożenia. Podobna sytuacja dotyczy czarnej porzeczki i agrestu. Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie działań ww.

Strony

Subskrybuj RSS - Wydarzenia-Publikacje