Apel o bezpieczne wakacje

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Ten rok jest wyjątkowy dla wszystkich, zarówno dla dorosłych jak i młodszych mieszkańców wsi. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że dzieci przez kilka miesięcy nie uczęszczały do szkół. W związku z tym nie prowadziliśmy w szkołach z terenów wiejskich działań skierowanych do dzieci na temat bezpiecznej zabawy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych prac żniwnych zwracamy się do Państwa z gorącym apelem: Każdego roku dzieci przebywające w gospodarstwie rolnym są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkańców wsi przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, by czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez kolejnych wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Dzieje się tak najczęściej z powodu braku wyobraźni i odpowiedzialności, ale też pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia dorosłych. Zwracamy się do wszystkich rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu na wsi. Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości. Nawet najprostsze czynności mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia i życia, jeśli wykonywane są nieprawidłowo.

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym!

Zachęcamy Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad BHP w rolnictwie i prosimy, byście motywowali również swoje pociechy do zdobywania tej wiedzy za pomocą zdalnych środków komunikacji. Kilka miesięcy prowadzenia zajęć szkolnych w tej formie doskonale przygotowało dzieci do poszukiwania ciekawych informacji w Internecie. Zarówno na stronie internetowej KRUS, jak i Państwowej Inspekcji Pracy, dostępne są materiały multimedialne w formie filmów, broszur i kursów e‑learningowych. Dzięki temu przyswajanie wiedzy może odbywać się w domu, w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci, a zarazem bezpieczny.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji
do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi

 

Łódź, czerwiec 2020 r.