Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

20 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

Na polecenie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy został opracowany Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.

Prace nad programem prowadził zespół w skład którego wchodzili: przedstawiciele właściwych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej

Można dokonywać zbiorów przed złożeniem wniosku w aplikacji

Resort rolnictwa nie widzi żadnych przeszkód w dokonywaniu zbiorów plonów przed złożeniem przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji. Wnioski o oszacowanie szkód mogą być składane do dnia 15 października niezależnie od okresu potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy.

O pisemne stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy ministerstwo pismem z dnia 14 lipca 2021 r.

Odpowiedź MRiRW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej w produkcji rolnej

20 lipca 2021r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił uwagi samorządu rolniczego do projektu o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. 

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńsko Wolskiego

W dniu 13 lipca 2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli. Posiedzenie było pierwszym w tym roku spotkaniem i z powodu pandemii wzięli w nim udział tylko Delegaci Rady Powiatowej. Na wstępie Pan Przewodniczący- Zenon Kowalski przedstawił informacje z działań Rady Powiatowej i zdał relacje z tematów omówionych na Walnym Zgromadzeniu Izb Rolniczych z dnia 15 lipca 2021r.

Resort klimatu odpowiada na wniosek KRIR w sprawie strat wyrządzanych przez ptaki w uprawach polowych

W dniu 16 lipca 2021 r. do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych wpłynęła odpowiedź resortu klimatu i środowiska na wniosek przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji w dniu 24 marca 2021 r. w sprawie strat rolników wyrządzanych przez ptaki w upawach polowych i stawach hodowlanych.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS