Poszerzone posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej

Reprezentanci z Krajowej Rady Izb Rolniczych, Węgierskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolnictwa i Żywności, Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Narodowego Zrzeszenia Producentów Zbóż w Bułgarii, Chorwackiej Izby Rolniczej, Litewskiej Izby Rolniczej, Estońskiej Izby Rolnictwa i Handlu, Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii uczestniczyli we wspólnym spotkaniu online w dniu 20 kwietnia 2021 r. Inicjatorem oraz organizatorem posiedzenia był Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gościem obrad był Sekretarz Generalny COPA-COGECA Pekka Pesonen.

Krajowa Rada Izb Rolniczych za ograniczeniem stosowania środków chemicznych w produkcji żywności

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 19 kwietnia 2021 r., realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., do Ministra Rolnictwa ni Rozwoju Wsi o uwzględnienie w dokumentach realizujących wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu działania, które doprowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez przetwórstwo żywności oraz ograniczenie stosowania środków chemicznych w produkcji żywności.

Badanie zmian stylu żywienia w czasie covid-19

Zakład Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadza badania ankietowe dotyczące zmian stylu życia i żywienia w czasie pandemii COVID-19.  Ankieta jest w pełni anonimowa i posłuży tylko do celów naukowych. Ankieta jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Wypełnienie całego kwestionariusza trwa ok. 15 minut, przy czym w każdej chwili można zrezygnować z dalszego jego wypełniania. Jednakże tylko odpowiedź na wszystkie pytania umożliwi badaczom w pełni poprawną analizę sytuacji Polaków.

Pożegnanie...

Z głębokim bólem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jolanty Olczyk 

Dyrektora Oddziału w Radomsku.

Po długiej chorobie odeszła od nas wspaniała Koleżanka, życzliwa, skromna i bezkonfliktowa osoba, której będzie nam bardzo brakować.

Głęboko poruszeni, zachowujemy w pamięci szacunek i wdzięczność dla Jej pracy na rzecz naszego Towarzystwa.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS