Podsumowanie wyników wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 25 września 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wojewódzkiej do spraw przeprowadzenie wyborów do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku. Komisja sporządziła i przejęła protokół Komisji Wojewódzkiej z wyniku wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przeprowadzonych w dniu 24 września 2023 roku.

Wybory do IRWŁ - wrześniowe wydanie "W nowej roli"!

Szanowni Rolnicy, Członkowie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego! Izby Rolnicze są organizacjami, które reprezentują interesy rolników i działają na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce. Praca Izb Rolniczych ma istotne znaczenie dla sektora rolnictwa. Głos rolników, właśnie poprzez delegatów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, dociera do władz rządowych i organizacji międzynarodowych. Wszystkie te działania wpływają na politykę rolno-spożywczą, by chronić i promować interesy rolników naszego regionu.

MKiŚ - zmiana statusu wilka nie jest obecnie planowana

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, Ministerstwo Klimatu i Środowiska  udzieliło następujacych wyjaśnień odnośnie statusu ochrony wilka (data wpłynięcia pisma: 06.09.2023): Pomimo, iż wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz.

MRiRW w sprawie paliwa dla rolników

Resort rolnictwa i rozwoju wsi skierował do resortu aktywów państwowych wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie trudności z dostępnością oleju napędowego. Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała,że dystrybutorzy odmawiają dostaw tego paliwa lub proponują ceny wyższe niż obowiązujące na stacjach paliw. Taka sytuacja ma poważny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa w okresie natężenia jesiennych prac polowych.

Jaka pomoc dla małych firm skupujących zboża?

W nawiązaniu do wniosku z Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia pomocy dla małych firm skupujących zboża, Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik przekazał pismem z 4 września 2023 r. następujące informacje:

„na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy finansowej podmiotowi:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS