Na wniosek Prezesów Izb Rolniczych pomoc dla producentów trzody chlewnej

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogłosił pomoc dla producentów trzody chlewnej. Wynosi ona 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). O taką pomoc wnioskowali 25 listopada Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkaniu z Wicepremierem.

Jest to pomoc finansowa w postaci dopłaty 1000 zł do jednej lochy.  Szacowane koszty pomocy to ok. 400 mln zł.

Beneficjenci

Działania prokuratury w sprawie Grupy Producentów Rolnych "Ziarno" sp. z o.o.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 3 listopada 2021 r. do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie nadzoru działań w związku postępowaniem przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Grupę Producentów Rolnych "Ziarno" sp. z o.o.

W jakiej Europie chcesz żyć? Niech twój głos kształtuje przyszłość Europy!

Zapraszamy do odwiedzenia platformy która pozwoli ci opowiedzieć o twojej wizji Europy — Europy w jakiej chcesz pracować i żyć. Pomóż zbudować naszą wspólną przyszłość! Wielojęzyczna platforma cyfrowa stanowi źródło informacji o pracach prowadzonych opracowanych w ramach konferencji na temat przyszłości Europy i jest zbiorem najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie wcześniejszych dyskusji.

Działania izby rolniczej – listopad 2021

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r.  wynosi 61,48 zł za 1dt.

Dziś ostatni dzień - przygotuj plany bioasekuracji!

30 listopada to ostateczny termin na opracowanie przez producentów trzody chlewnej Planów Bezpieczeństwa Biologicznego (PBB).

Dokumenty te są obowiązkowe przy przemieszczaniu świń w strefach objętych ograniczeniami z powodu ASF. Pomoc w ich przygotowaniu można uzyskać od następujących instytucji: Główny Inspektorat Weterynarii oraz wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jej oddziały terenowe.

Co musi zawierać plan

Po spotkaniu Prezesów Izb Rolniczych z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 listopada 2021 r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Zarząd KRIR omówili z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, najistotniejsze, bieżące problemy w rolnictwie, które zostały uchwalone przez Krajową Radę Izb Rolniczych na X Posiedzeniu. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS