Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało opracowane wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa.

Szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne w 2020 r. – MRiRW analizuje dodatkową pomoc

W związku z przekazanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych wnioskiem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku przymrozków wiosennych oraz gradu w 2020 r. resort rolnictwa przekazał, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

KRUS wypłaca dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem roku ubiegłego, wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

IRWŁ do KRIR w sprawie problemu sprzedaży owoców i warzyw

 W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie, Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ wystosował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbią o ponowne podjęcie  działań mających na celu rozwiązanie problemu ze sprzedażą owoców i warzyw. Przez pandemię rząd ograniczył działalność restauracji, stołówek czyli głównych odbiorców, którym rolnicy sprzedawali swoje produkty.  Obecnie jak rolnikowi uda się cokolwiek sprzedać to uzyskuje cenę poniżej kosztów produkcji. Rolnicy pozaciągali kredyty na rozwój gospodarstw.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS