Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR - wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskiem członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim. W związku z informacją ukazaną na stronie internetowej ARiMR o możliwości składania przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. wniosków o pomoc finansową  w terminie od 7 czerwca do 30 czerwca 2021r. Rada Powiatowa prosi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów odnoszące się do kryterium średniej rocznej produkcji rolnej.

IRWŁ do KRIR - owoce miękkie

Zarząd IRWŁ skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR w sprawie cen minimalnych owoców miękkich. Do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dochodzą sygnały od rolników- producentów owoców miękkich, iż zakłady przetwórcze informują, że nie mają potrzeby kupować w tym roku wiśni, ponieważ posiadają duże zapasy z poprzedniego roku. Wstępne kalkulacje mówią o 1 zł/kg za owoce do tłoczenia i 1,25 zł/kg za owoce do mrożenia. Podobna sytuacja dotyczy czarnej porzeczki i agrestu. Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie działań ww.

IRWŁ do KRIR - gradobicie i przymrozki

W imieniu Zarządu IRWŁ, Dyrekotr IRWŁ Jerzy kuzański wysłał pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza  w związku ze zgłaszanymi sygnałami od rolników powiatu skierniewickiego i rawskiego o braku możliwości zawierania z firmami ubezpieczeniowymi umów ubezpieczeniowych od skutków gradobicia czy przymrozków. Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prosi o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom. W załączeniu pismo Rady Powiatowej  IRWŁ w Rawie Mazowieckiej ww. sprawie. 

IRWŁ do KRIR - w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów, aby w przypadkch losowych (np. śmierci wnioskodawcy) przyznana pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 nie podlegała zwrotowi.

IRWŁ do KRIR w sprawie bezpłatnego odbioru agrowłókniny

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego – (tzw. zagłębia ziemniaczanego), skierował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza wniosek o ponowne podjęcie działań mających na celu bezpłatny odbiór agrowłókniny od rolników. Producenci rolni mają duży problem ze zbyciem agrowłókniny ze względu na jej łatwopalność. Niestety nikt nie chce jej odbierać, a jeśli już znajdzie się taka firma, to koszt odbioru wynosi ok 1000 zł za tonę. 

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu