Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR w sprawie populacji zajęcy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników-sadowników Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR prośbę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego  z wystąpieniem licznej populacji zajęcy, która wyrządza duże straty w sadach w rejonie powiatu skierniewickiego i rawskiego. Rolnicy informują, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające.

IRWŁ w sprawie „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z informacją, że do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają sygnały od rolników-uczestników „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”  sprawie braku wypłat dotacji na wnioski złożone m.in. w miesiącu maju, czerwcu 2020r.

IRWŁ do KRIR w sprawie środków ochrony roślin

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o ponowne podjęcie działań mających na celu ograniczenie wycofywania środków ochrony roślin oraz  skrócenie procedury rejestracji nowych środków ochrony roślin. W 2021 roku nastąpi dalsze wycofywanie substancji czynnych. 3 lutego br. kończy się okres na zużycie tiachloprydu co oznacza, że wiosną do walki ze szkodnikami rzepaku pozostają tylko dwie grupy chemiczne.

IRWŁ do KRIR w sprawie ewidencji opadów

W imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek rolników, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowne podjęcie działań mających na celu zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO oraz składania corocznego sprawozdania dla rolników posiadających powyżej 75 ha ziemi.

IRWŁ do KRIR w sprawie studni głębinowych

W imieniu Zarządu IRWŁ oraz rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań w sprawie zalegalizowania powstałych obiektów - studni głębinowych, wykorzystywanych do nawodnień w rolnictwie. Kilka miesięcy temu Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył w wypowiedzi, że przygotowywane jest rozporządzenie odnośnie zalegalizowania wcześniej wybudowanych i niezgłoszonych studni. Był również taki okres, że na studnię głębokości do 30 metrów nie było wymagane pozwolenie wodno-prawne.

Rolnicy w sprawie mandatów - IRWŁ do KRIR

W imieniu Zarządu IRWŁ, na prośbę wielu rolników, Dyrektor IRWŁ Jerzy Kuzański skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izby Rolniczyc z  prośbą o zajęcie się sprawą mandatów, które otrzymywali rolnicy jadący w pierwszej połowie października na protesty rolnicze. Taki właśnie protest miał się odbyć w Strykowie, w powiecie zgierskim. Część rolników gminy Głowno i Stryków nawet nie dojechało na miejsce blokady, ponieważ zostali zatrzymani przez Policję i spisani. Policja wystawiła im mandaty, których oni nie przyjęli.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu