„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy!”

Już Starożytna Tradycja Kościoła uznaje święta Zmartwychwstania Pańskiego za najstarsze i najbardziej czcigodne w całym roku liturgicznym. Współcześnie i my przeżywamy z wielką celebracją ten świąteczny czas. Chociaż jak pokazują doświadczenie z minionego roku, te święta mogą mieć i mniej radosny wymiar, bez uczestnictwa w Triduum Paschalnym, bez święconki, bez Rezurekcji, bez spotkań w rodzinnym gronie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raz na 10 lat Główny Urząd Statystyczny pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa.

Przeprowadzane spisy powszechne są dorobkiem kulturowym i bezcennym dziedzictwem narodowym. To ogromne przedsięwzięcie wpływa zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na każdego z nas. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą.

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej nt. stosowania pestycydów

Na stronie Komisji Europejskiej trwają Konsultacje publiczne dotyczące przeglądu i oceny skutków dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Konsultacje trwają do 12 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy wszystkich rolników do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania w sprawie stosowania pestycydów.

Poniżej link do konsultacji w języku polskim.

Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie redukcji populacji zająca

W dniu 16 marca 2021 r. Zarząd KRIR wystąpił do Przewodniczącego PZŁ o podjęcie stosowanych działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z występowaniem licznej populacji zajęcy, wyrządzających duże straty w sadach. Z przekazanych przez rolników informacji wynika, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające. Wniosek wysłała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się przeprowadzenie odstrzałów kontrolowanych oraz wypłatę odszkodowań rolnikom-sadownikom za wyrządzone szkody.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS