O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej

W związku z naszym pismem z dnia 26 marca 2020 r. oraz odpowiedzią resortu rolnictwa z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wniosku, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie, w której to Pan Minister Ryszard Kamiński poinformował nas, że stosowne działanie w tym zakresie zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.

MRiRW w sprawie pomocy dla producentów ślimaków

Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  interwencją dotyczącą problemu ze sprzedażą ślimaków i uruchomienia eksportu.

Do biura Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosili się bowiem rolnicy zajmujący się hodowlą ślimaków i dysponujący żywym ślimakiem w łącznej ilości 15 ton z przeznaczeniem na sprzedaż.

Timmermans o stanowisku KE w sprawie negocjacji WPR

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Timmermans wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w dniu 3 grudnia 2020 r. w celu wymiany informacji na temat trwającego procesu negocjacji WPR i Europejskiego Zielonego Ładu. W następstwie jego ostatnich deklaracji w sprawie WPR, przedstawiciele zarówno Copa, jak i Cogeca chcieli zrozumieć jego myślenie i podejście Komisji do negocjacji.

IRWŁ do KRIR w sprawie trzody chlewnej

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na wniosek rolników zwracam się  do Wiktora Szmulewicza z Krajowej Rady Izb Roliczych o ponowne podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji  na rynku trzody chlewnej.   Do biura IRWŁ docierają niepokojące sygnały, że do naszego kraju wjeżdżają  tuczniki lub półtusze zza zachodniej granicy, które  trafiają do polskich ubojni i  rzeźni.  Nasi rolnicy mają kłopot ze sprzedażą żywca wieprzowego, a jeżeli dojdzie do transakcji to proponowana rolnikom cena wynosi 2,80 zł/kg .

Pan Karp z Bełdowa

Tradycja hodowli karpia na tych terenach sięga już XV wieku, stąd można śmiało mówić o linii hodowlanej „Karpia Bełdowskiego”, która udoskonalana przez wieki, daje imponujące rezultaty hodowlane. Karpie z Bełdowa cechuje bezłuskowa skóra, mała głowa oraz silne wygrzbiecenie i umięśnienie ciała, a dzięki prawdziwie ekologicznej hodowli, bełdowski karp znany jest i ceniony nie tylko w regionie łódzkim, ale w całej Polsce. Udokumentowane jest to licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami posiadanymi przez gospodarstwo rybackie w Bełdowie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS