Zapytanie o formy wsparcia dla uprawy w tunelu

Do Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosił się rolnik prowadzący dział specjalny produkcji rolnej (uprawa inna – w tym mikrozioła, rzodkiewka, kwiaty jadalne w tunelach o łącznej powierzchni 225m2). Odbiorcami jego produktów były jedynie restauracje i hotele. Z powodu ich zamknięcia, rolnik od kilku miesięcy nie generuje w swoim gospodarstwie żadnego dochodu. Pomimo znacznych strat, jakie poniósł w konsekwencji COVID - 19, z przyczyn formalnych nie może skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd. W podobnej sytuacji jest wiele gospodarstw.

Wniosek o redukcję populacji wilków

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w celu zwrócenia uwagi Pana Ministra na sytuację związaną ze wzrostem liczebności populacji wilka w Polsce. Z informacji napływających zarówno z województwa warmińsko-mazurskiego , jak i innych regionów Polski, wynika, że ilość wilków bytujących w środowisku w ostatnim czasie znacząco wzrosła.

Grypa ptaków w Łódzkiem

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że 19.04.2021r. ok. godziny 16.00 otrzymano dodatnie wyniki badania z laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) typu A podtypu H5N8 w miejscowości:

- Włocin Kolonia 20, 98-235 Błaszki, na fermie utrzymującej 6480 szt. kaczek rzeźnych.

- Poniatówek 16, 98-215 Goszczanów, na fermie utrzymującej 952 szt. gęsi reprodukcyjnych.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS