Bronisław Węglewski ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U.2018 poz. 1027) oraz § 18 pkt.3 Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  4 września 2019 r. zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego VI kadencji, którego obrady poprowadził Eugeniusz Supera - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie brzezińskim. W czasie posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. Walne Zgromadzenie IRWŁ, w drodze tajnego głosowania, dokonało wyboru Zarządu IRWŁ VI kadencji, Delegata IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu.

Na drugą już kadencję Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany Bronisław Węglewski (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego), a funkcję wiceprezesem IRWŁ  kolejny raz objął Andrzej Komala (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Radomszczańskiego). Członkowie Walnego Zgromadzenie IRWŁ wybrali także Członków Zarządu IRWŁ: kolejny raz Ewę Bednarek (Przewodniczącą Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego), Adama Michasia (Delegata Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego) i Jacka Ossowicza (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego). Delegatem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Jerzy Wróbel  (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Sieradzkiego). W czasie Walnego Zgromadzenia IRWŁ wybrano Członków Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Antoniewski (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Pabianickiego), Adam Ciećka (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieruszowskiego), Krzysztof Juszyński (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego, Jerzy Karsznia (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieruszowskiego, Eugeniusz Supera (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego), oraz Komisji Budżetowej: Leszek Chmielecki (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego), Marian Kacprzak (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego), Jan Kołodziejczyk (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Sieradzkiego), Zenon Kowalski (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego), Krzysztof Wróbel (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Wieluńskiego).

Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjęło następujące wnioski:

  1. Podjąć działania, aby rolnicy gospodarujący na terenach lejów depresyjnych (związanych z odkrywkami węgla brunatnego) otrzymywali stałe rekompensaty wpisane do ustawy za prowadzenie gospodarstw w trudnych warunkach.
  2. Podjąć działania mające na celu zmianę ustawy o izbach rolniczych, aby rady powiatowe miały szersze kompetencje i mogły bezpośrednio pozyskiwać środki na własną  działalność.
  3. Podjąć działania mające na celu likwidację populacji dzików w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF.
  4. Podjąć działania mające na celu przyznanie pomocy suszowej dla gospodarstw rybackich tak jak to miało miejsce w poprzednim roku. W tym roku susza również dotknęła gospodarstwa rybackie. Znaczne obniżenie poziomu wody w stawach hodowlanych i wysokie temperatury spowodowały olbrzymie straty w obsadach ryb. W tym roku te gospodarstwa nie objęto pomocą suszową. 
  5. Podjąć działania mające na celu przyznanie rekompensaty finansowej dla delegatów biorących udział w komisjach szacujących straty w gospodarstwach rolnych, spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
  6. Podjąć działania mające na celu objęcie pomocą suszową wszystkich rolników również tych którzy posiadają w swoim areale większość łąk, a nie posiadają  zwierząt.

Pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

W I/VI Walnym Zgromadzeniu IRWŁ jako obserwatorzy uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Łódzkiego: Bogumiła Kapusta – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu, Piotr Chabior – Kierownik oddziału rolnictwa i środowiska, Wydział Rolnictwa i Transportu, przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego – Mateusz Izbicki oraz Janusz Ciesielski – Dyrektor KOWR OR w Łodzi.

ODPOWIEDŹ MRiRW NA WNIOSKI WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ