Drugie Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łęczyckiego.

W dniu  13 czerwca  2024 roku w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło drugie w tym roku  Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łęczyckiego. Obradom przewodniczył Dariusz Kowalczyk  - Przewodniczący  Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ w Łęczycy oraz zaproszeni goście: Pan Radosław Kozarski  – Dyrektor „TUW” w Łęczycy , Pan Krzysztof Ogórek  – Sekretarz  Gminy Piątek,   Pan Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia, Pan Mariusz Jagielski – Burmistrz Gminy Grabów, Pani Sylwia Bartczak – Wójt Gminy Świnice Warckie, Pan Janusz Mielczarek- Starosta Łęczycki, Pan Piotr Jabłoński – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, Pan Grzegorz Antoniewski Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Pan Radosław Kozarski  – Dyrektor „TUW” w Łęczycy przedstawił  informację na temat ubezpieczeń w rolnictwie. Rolnicy coraz częściej zwracają się ku ubezpieczeniom jako formie zabezpieczenia, która może zapewnić rolnikom finansową ochronę przed stratami. Ubezpieczenia mogą oferować ochronę przed różnorodnymi ryzykami, w tym przed skutkami wiosennych przymrozków, które są szczególnie niebezpieczne dla kwitnących roślin. Jednakże, aby polisa była skuteczna, musi zostać zawarta odpowiednio wcześnie – z reguły obowiązuje 14-dniowa karencja od momentu podpisania umowy. Ubezpieczenia pozwalają na pokrycie szkód i odtworzenie produkcji, szczególnie w sytuacjach, gdy państwo nie oferuje dopłat, jak w przypadku gradobicia. Zjawiska takie jak grad i deszcze nawalne, które w przeszłości powodowały poważne szkody, są teraz często łączone w pakietach ubezpieczeniowych z innymi ryzykami, takimi jak huragany. Szybkość i gwałtowność tych zjawisk sprawiają, że rolnicy muszą być przygotowani na każdą ewentualność, aby zapewnić ciągłość działalności produkcji.

Pan Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia przedstawił  informację na temat sytuacji w rolnictwie w gminie Witonia. Problemem w gminie Witonia jest postępująca susza. Ostatnimi czasy obserwujemy zmiany klimatu. Okresy z niedoborem opadów są coraz dłuższe, a deficyt wody występuje we wszystkich  gatunkach uprawnych. Sytuacji nie poprawia występowanie bezśnieżnych i ciepłych zim, które dodatkowo utrudniają odbudowanie zasobów wodnych w glebie  po występujących po sobie latach suchych. Woda z opadów nie nawilża gleby, a jedynie szybko spływa po jej powierzchni, co dodatkowo pogłębia problem niedoboru wody.  Susza z roku na rok staje się coraz większym problemem rolniczym, ponieważ wpływa na wysokość uzyskiwanych plonów, a co za tym idzie opłacalność produkcji. Na uwagę zasługuje również fakt, że rolnictwo jest strategiczną gałęzią gospodarki. Zadaniem rolnictwa jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rosnącej wciąż populacji ludzkiej , która jak się szacuje do roku 2050 ma wynosić 9,6 miliardów, zaś  10,9 miliardów w roku 2100. Niestety na warunki pogodowe nie mamy wpływu, ale możemy prowadzić uprawę  tak by zminimalizować skutki suszy.  

          Od kilku lat słyszymy o wysychających stawach, w których trzymane są karpie. Tworzenie zbiorników małej retencji może na bardzo krótko oddalić widmo katastrofy. Jednakże może lepiej zainwestować w zbiorniki, które nie będą wystawione na parowanie wody do atmosfery. W okresie suszy i upałów  jest ono bardzo duże. Należy wykopać studnie głębinowe do nawadniania upraw. Zakazów korzystania z wody wodociągowej będzie z roku na rok coraz więcej  i będą coraz dłuższe.

Pan Grzegorz Antoniewski Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  przedstawił informację z Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. II w VII kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ odbyło się 10 czerwca 2024 rok w sali konferencyjnej siedziby Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi. W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa łódzkiego oraz przedstawiciele instytucji rolniczych. 

Na zakończenie Posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej  IRWŁ w Łęczycy  Pan Dariusz Kowalczyk  podziękował zaproszonym gościom i pozostałym uczestnikom za przybycie i merytoryczny wkład w przeprowadzone obrady.

 

Magdalena Studzińska

Specjalista ds. obszarów wiejskich

Biuro Powiatowe IRWŁ w Łęczycy