Fruit Logistica 2017 w Berlinie

W dniach 8-10 lutego w Berlinie odbyła się 35. edycja Międzynarodowych Targów Owocowo-Warzywnych – Furit Logistica 2017. Fruit Logistica to znane na całym świecie targi branży owocowo - warzywnej, istotne dla rozwoju tej gałęzi gospodarki. Celem tych targów jest umożliwienie spotkania specjalistów zajmujących się produkcją i dystrybucją produktów owocowo-warzywnych.

Zakres imprezy obejmuje:

  • owoce i warzywa w stanie nieprzetworzonym, owoce suszone, orzechy, przyprawy, bioprodukty;
  • sprzęt i rozwiązania związane z pakowaniem, etykietowaniem, magazynowaniem, transportem, przeładunkiem i prezentacją towarów;
  • usługi komputerowe dotyczące zarządzania logistycznego, usługi firm transportowych (w tym usługi lotnicze), oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Do głównych zadań Fruit Logistica należy szeroka prezentacja zagadnień związanych z logistyką. Owoce i warzywa należą do grupy towarów nietrwałych, w odniesieniu do których muszą być spełnione ściśle określone wymogi z zakresu zarządzania logistycznego. Impreza skupia producentów i handlowców oraz związki i stowarzyszenia branżowe z całego świata. Są to typowe targi branżowe, na których dochodzi niejednokrotnie do nawiązywania kontaktów i zawierania umów handlowych

Tegoroczna edycja targów nie odbiegała od poprzednich zarówno w zakresie zaprezentowanej oferty towarowej jak i zainteresowania odbiorców. Potwierdzają to dane statystyczne organizatora: liczba wystawców to 3100 firm z 86 krajów, natomiast liczba odwiedzających targi to ponad 70 tys. profesjonalistów ze 130 krajów.

Potencjał produkcyjny Polski przedstawiało łącznie 62 wystawców - producentów i grup producenckich, firm handlowych, związków i stowarzyszeń.

Przedstawicielami województwa łódzkiego była: Fundacja EKOOSTOJA, Grupa Producentów Owoców ROJA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A., firma AMKEZ oraz firma AGROSAD – którą reprezentował Pan Jerzy Wróbel – Delegat Rady IRWŁ w Sieradzu na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Kolejna edycja „Fruit Logistica 2018” już za rok, w dniach 7-9 lutego 2018 r. w Berlinie!

Daniel Mucha

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu