IRWŁ do KRIR - dopłaty obszarowe

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i realizację: 

  1. Podjąć działania mające na celu uproszczenie kwestii dopłat obszarowych a w szczególności uproszczonych systemów uprawy. We wniosku o dopłaty obszarowe nie ma możliwości zaznaczenia check boxu – uproszczenia uprawy E_USU przy uprawie trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny uprawa jednoroczna z rozszerzeniem na wszystkie uprawy zadeklarowane jako roślina jednoroczna. Siejąc trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny uprawa jednoroczna (jak sama nazwa wskazuje jest zastosowana uprawa w cyklu rocznym a nie wieloletnim), wsparcie powinno zostać udzielone. Praktyka pokazuje jednak, że tak nie jest. W przypadku gdy rolnicy chcą posiać rzepak bezorkowo na obszarze ok. 50ha po uprawie trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny uprawa jednoroczna zostali pozbawieni dopłatok. 20 tys złotych.

Pismo IRWŁ do KRIR