IRWŁ do KRIR w sprawie populacji zajęcy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników-sadowników Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR prośbę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego  z wystąpieniem licznej populacji zajęcy, która wyrządza duże straty w sadach w rejonie powiatu skierniewickiego i rawskiego. Rolnicy informują, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające. Zasadnym byłoby przeprowadzenie odstrzałów kontrolowanych oraz wypłatę odszkodowań rolnikom-sadownikom za wyrządzone szkody.