IRWŁ do KRIR - wniosek Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez Radę Powiatową IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i realizację:

1. Podjąć działania mające na celu wydanie rozporządzenia dotyczącego stawek dopłat do materiału siewnego oraz ustalenia stawek dopłat do 1 hektara bez względu na ilość złożonych wniosków. Rolnicy muszą mieć informacje dotyczące stawek dopłat do 1 hektara obsianego materiałem kwalifikowanym przed rozpoczęciem sezonu sprzedaży celem podjęcia właściwych decyzji.

Wniosek IRWŁ do KRIR