IRWŁ do MRiRW w sprawie kukurydzy z Ukrainy

W imieniu Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wicepremiera Rady Ministrów i  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, że nieprawdą jest, że kukurydza pochodząca z Ukrainy jest wolna od mikotoksyn. Rolnicy mają badania, które pokazują, iż przekroczenia występują w DON-paskowa dwukrotnie i więcej oraz zapach stęchły jest kukurydzy. Wnoszę o ponowne wnikliwe przebadanie kukurydzy pochodzącej z Ukrainy przez certyfikowane laboratoria pod kątem zawartości mikotoksyn, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Pismo zostało przekazane wraz z wynikami badań. 

Odp. MRiRW