IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO - stan surowy zamknięty

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - stan surowy zamknięty, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa

     Tom 1 Arch Budowlany 

      Tom 2 Instalacje

       Tom 3 Instalacje elektryczne 

Przedmiary robót

Specyfikacja techniczna

Na podstawie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych 

  • W dniu 27 listopada 2017 roku wpłynęło następujące zapytanie:

"Dotyczy: przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - stan surowy zamknięty, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie) Prosimy o dokładne uszczegółowienie jakie roboty maja być wykonane w ramach stanu surowego zamkniętego, celem uniknięcia nieporozumień na etapie realizacji zadania."

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2017 roku zostały wsyłane dokumenty z katalogu Przedmiary robót

  • W dniu 1 grudnia 2017 wypłynęło następujące zapytanie:

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego - stan surowy zamknięty    

 W odpowiedzi na prośbę o sprecyzowanie zakresu robót, które należy wykonać, załączyliście Państwo ponownie te same przedmiary, a w SIWZ napisano, że przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej. Chyba jednak one nie obejmują całości robót, dlatego też proszę o następujące informacje:

1. Roboty elektryczne – brakuje w przedmiarze instalacji odgromowej na dachu, brakuje uziemienia wokół budynku.

Ad1. Do wykonania jedynie zwody pionowe-kosztorys załączony w postępowaniu przetargowym.

2. Roboty budowlane – na jakim etapie należy zakończyć układanie warstw w podłożach na gruncie. W przedmiarze policzono podkład z piasku gr. 20 cm, z betonu B10 gr. 15 cm oraz podkład z betonu C20/25 gr. 10 cm. Zgodnie z przekrojami budynku na podkładzie z B10 należy ułożyć izolację z folii, styropian XPS gr. 10 cm i izolację z papy fundamentowej i dopiero podkład z betonu C16/20.  

 Ad2. Podkład z piasku gr. 20 cm oraz podkład z betonu B10 gr. 15 cm

3. Roboty budowlane - na jakim etapie należy zakończyć układanie warstw na stropie nad parterem. W przedmiarze policzono posadzkę przemysłową na płytach stropowych, natomiast zgodnie z przekrojami budynku na płytach należy położyć paroizolację, izolację akustyczną ze styropianu, posadzkę cementową gr. 4 cm.

 Ad3. Błąd. Nie wykonujemy warstw posadzkowych i izolacyjnych na stropie.

Wyjaśnienie dla Oferenta:

  • Na parterze budynku z uwagi na znaczną ilość prac instalacyjnych do wykonania w drugim etapie wykonywanie większej ilości warstw posadzkowych wydaje się być nieuzasadnione.
  • Na stropie wykonanie warstw izolacyjnych i podłoży pod posadzki (za wyjątkiem warstwy wierzchniej ) można by było dopuścić. Ale sposób ich wykonania może być podważony przez wykonawcę robót 2 etapu.

 

  • W dniu 6 grudnia 2017 roku wpłynęło następujące zapytanie:

Czy elewacja ma być wykończona tylko tynkiem sylikonowym i mozaikowym jak podano w przedmiarze, czy również płytkami kamiennymi jak widać na kolorystyce elewacji?

Wyjaśniamy, że za określenie stan surowy zamknięty uważamy wybudowanie murów, stropu, dachu. Wykończenie elewacji ma być kompletne, wykonane tynkiem silikonowym i mozaikowym bez płytek kamiennych oraz wstawione okna i drzwi.