OSM Radomsko nominowane w 5 edycji prestiżowej Europejskiej Nagrody organizowanej przez Cogeca za Innowacje Spółdzielcze

Spółdzielnia mleczarska OSM Radomsko oficjalnie nominowana w 5 edycji prestiżowej Europejskiej Nagrody za Innowacje Spółdzielcze organizowanej przez Cogeca, w kategorii ''Tworzenie wartości społecznej''. Gratulujemy nominacji.

OSM Radomsko zostało zgłoszone przez Izbę Rolniczą Wojewodztwa Łódzkiego i Krajową Radę Izb Rolniczych.

Kolejny etap konkursu będzie polegał na dalszej selekcji zgłoszeń przez Komitet Organizacyjny. Do końca lutego zostaną ogłoszeni finaliści w poszczególnych kategoriach. 

Więcej informacji o nagrodzie Cogeca
Więcej informacji o OSM Radomsko

Konkurs ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. Promuje wymiany najlepszych praktyk i transferu wiedzy oraz zachęca do jakościowego rozwoju procesów innowacyjnych – wszystko to z korzyścią dla rolników, obywateli UE oraz środowiska.

Tegoroczna, V edycja konkursu, skupia się na innowacjach umotywowanych zrównoważonością. Nagroda ma wyróżnić wybitne innowacje i tworzyć wartości, które aktywnie włączają kwestie zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego i środowiskowego) do systemów przedsiębiorstw spółdzielczych, od ich koncepcji poprzez badania, aż po rozwój i marketing. Nagrodę mogą otrzymać produkty, usługi, projekty, programy i technologie, a także nowe modele biznesowe i struktury organizacyjne/zarządzania.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku istnieje od 1936 roku. Początki istnienia spółdzielczości mleczarskiej na ziemi radomszczańskiej sięgają przełomu XIX i XX w. Dziś OSM w Radomsku należy do ścisłej czołówki zakładów mleczarskich w kraju pod względem ilości skupowanego mleka, wartości przychodów, zyskowności oraz nakładów inwestycyjnych.

OSM w Radomsku w swoim wniosku zaprezentowała kampanię marketingową, której celem jest zainspirowanie do zmiany podejścia w kilku aspektach: w działaniu dla wspólnego dobra, w budowaniu relacji oraz w kupowaniu polskich produktów przez konsumentów (budowanie pozycji silnego partnera biznesowego, działanie na korzyść własnej gospodarki). Tematyka kampanii jest bardzo rozległa, to m.in.: promocja polskich marek w kraju i za granicą, modele łączone marek oraz budowanie solidnego mechanizmu wzajemnych referencji.

Grafika powstała w ramach gestu solidarności wobec kampanii marketingowej #WspierajmyNasze. Twórca grafiki – sklep internetowy PolskiKoszyk.pl

Kolejny cel, to nakierowanie przedsiębiorstw działających na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych na polskich dostawców. Głównym filarem strategii jest integracja reklamowa odbiorców z poszczególnymi partnerami biznesowymi poprzez stronę internetową OSM w Radomsku. Integracja dotyczy też blogerów oraz Instagramerów. Dodatkowe kanały komunikacji to media społecznościowe. Promując polskie marki przy pomocy hashtaga #WspierajmyNasze i wykorzystując rekomendacje, jako mechanizm, OSM w Radomsku buduje siatkę odbiorców i firm. Dzięki kampanii powstaje wysokiej jakości content, z którego korzystają zarówno marki, jak i odbiorcy.