Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Bełchatowskiego

W dniu 7 czerwca 2024 r odbyło się IV/2024 posiedzenia VII kadencji Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie. Posiedzenie miało charakter wyjazdowy do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.  Najważniejsze punkty z porządku obrad to:

Bieżące informacje z działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Zostały złożone 3 wnioski przez delegatów do Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Udział w warsztatach polowych- prezentacja pól doświadczalnych oraz zwiedzanie stoisk wystawowych.                                                                                                  

Ad. 1. Głos zabrał  Pan Marian Kacprzak - Członek Zarządu IRWŁ. Omówił spotkanie, które odbyło się w siedzibie IRWŁ w Łodzi. W maju zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami instytucji sektora rolnego, na którym poruszone zostały bieżące sprawy nurtujące rolników. W trakcie spotkania poruszono między innymi takie tematy jak: kwestie dopłat do zbóż, ubezpieczeń trzody chlewnej, warzyw i owoców (przymrozków wiosennych i suszy), problemy ze zbytem zbóż w związku z napływem ukraińskiego zboża na rynek polski, odstrzałem sanitarnym dzików, ASF, dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników. Omówiona została obecna sytuacja w rolnictwie na szczeblu województwa.

Ad. 2. W czasie posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie, zostały złożone 3 wnioski do Zarządu. Pani Bogumiła Robak złożyła dwa wnioski jeden w sprawie opłacania pełnych składek za osobę przebywającą na świadczeniu pielęgnacyjnym, a nie tylko składek społecznych na ubezpieczenie rolników w KRUS oraz drugi w sprawie  zmniejszenia okresu składkowego, warunkującego otrzymanie prawa do emerytury rolniczej w KRUS – z 25 lat, do co najwyżej 20 lat.

Trzeci wniosek został złożony przez Pana Piotra Kociołka w sprawie zwiększenia kwoty akcyzy za paliwo wykorzystane w celach rolniczych z kwoty 1,46 za litr oleju napędowego do 2 zł za litr.

Wnioski poparli wszyscy delegaci obecni na posiedzeniu.

Ad. 3.  Sulejowskie dni pola w tym roku pod nazwą: Rejestracja odmian ważnym elementem porządkowania rynku nasiennego w Polsce. Prezentację wystawców, zwiedzanie poletek doświadczalnych z odmianami zbóż ozimych i jarych, kukurydzą, ziemniakami, bobowatymi grubonasiennymi i soją oraz rzepakiem ozimym. Delegaci skorzystali również z indywidualnych konsultacji z hodowcami, ekspertami ochrony roślin i producentami maszyn rolniczych.

Sulejowskie Dni Pola, które już od kilkunastu lat są organizowane w miejscowej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, to jedno z najważniejszych wydarzeń rolniczych. W tym roku omówiono między innymi wyniki doświadczeń przeprowadzonych w latach 2021-2023 na terenie województwa łódzkiego. Honorowymi patronami XII edycji tego wydarzenia, byli Piotr Łączny starosta piotrkowski oraz Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.

Po omówieniu punktów przyjętego porządku obrad przewodniczący Janusz Frydrychowski zamknął obrady, dziękując  gościom za przybycie oraz Członkom Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Bełchatowie.

 

 Wioleta Rzeźnik

 Specjalista ds. obszarów wiejskich

 i obsługi Rady Powiatowej