Wakacyjne propozycje KRUS dla dzieci i młodzieży

Wakacje dzieci i młodzieży na wsi to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku ich rodziców. Często towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech oraz brak uwagi poświęcanej młodym mieszkańcom terenów wiejskich.

Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, przygotowanie odpowiedniego miejsca do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa w okresie wakacyjnym. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przypomina o przestrzeganiu zasad BHP oraz działaniach prewencyjnych, prowadzonych na terenie województwa łódzkiego.

Kurs e-learningowy dla dzieci

Z myślą o dzieciach w wieku 6-14 lat, Kasa przygotowała kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród uczestników, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia do Centrali KRUS, rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl a sam kurs jest dostępny pod adresem: prewencja.krus.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2020 roku.

Konkurs dla dzieci na rymowankę

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Konkurs dla młodzieży

Dla młodzieży w wieku 15-24 lata przygotowany został Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym. Myślą przewodnią konkursu jest przekonanie, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Strategią Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na 3 wymiary pracy człowieka:

– bezpieczeństwo,
– zdrowie,
– dobrostan.

Pamiętajcie – wystarczy mieć oryginalny pomysł, nakręcić krótki (do 2 minut) film i wysłać do Centrali KRUS. Czekają bardzo atrakcyjne nagrody, a o szczegółach przeczytacie na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce Moja Wizja Zero.

W konkursie dla młodzieży przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wartość nagród dla laureata konkursu wynosi około 10 tysięcy złotych (nagroda finansowa do 4,5 tyś zł. od fundacji PGE  i nagrody rzeczowe od współorganizatorów).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2020 roku.

 

(Źródło: OR KRUS w Łodzi)