Wizyta studyjna w Lombardii SME Organics

W dniach 19.04-21.04.2017 r. odbyła się czwarta wizyta studyjna w ramach projektu SME ORGANICS. Jej celem było poznanie dobrych praktyk z sektora żywności ekologicznej, wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie Regionalnych Diagnoz opracowanych przez partnerów projektu. W wizycie wzięło udział 4 interesariuszy z regionu:  Arkadiusz Kartus – właściciel gospodarstwa sadowniczego, Jerzy Kuzański – Dyrektor Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Tomasz Olejnik i Elżbieta Sobiecka – przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciele Województwa Łódzkiego. Pierwszego dnia każdy partner prezentował Regionalną Diagnozę z sektora żywności ekologicznej. Dokument ten zawiera mocne i słabe strony regionu w czterech obszarach: produkcji/przetwórstwie; komercjalizacji/marketingu; doradztwie/szkoleniu oraz zarządzaniu łańcuchem wartości. Celem dokumentu jest zdiagnozowanie wyzwań regionu i zaproponowanie wstępnych rozwiązań, które zostaną szczegółowo opracowane w Ekologicznym Regionalnym Planie Działań. Podczas sesji wypowiadali się także eksperci w dziedzinie rolnictwa:

Roberto Spigarolo – przedstawiciel Wydziału Rolnictwa na Uniwersytecie w Mediolanie – jednostki, która odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionalnego sektora rolnictwa i przyczynia się do poszerzania wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Emna Neifar – menadżer Bio c’ Bon – sieci sklepów, która dystrybuuje certyfikowane produkty ekologiczne, prezentując je jako naturalnie dobre i zdrowe. Misją marki jest dotarcie zarówno do doświadczonych konsumentów żywności ekologicznej, jak i zdobycie nowych.

Vittorio Ramazza – ekspert w dziedzinie oceny jakości produktów żywnościowych, współpracuje z przetwórcami, hodowcami, laboratoriami oraz jednostkami certyfikującymi, opracowuje także metody zapobiegania powstawania alergenów.

Drugiego dnia podczas spotkania w siedzibie Izby Handlowej w Brescia zaprezentowano dobre praktyki z tego regionu:

Demetra Professione Terra – wino oraz inne produkty rolnicze – firma świadczy usługi dla przemysłu winiarskiego, a także związane z uprawą oliwy, agro-energią oraz ogrodnictwem.

Sempreverde Biogermogli – ekologiczne kiełki – firma zajmuje się chronioną uprawą ekologicznych kiełków oraz warzyw o specjalistycznych odżywczych cechach.

Lazzari – produkcja wina od 1890 r. – winnica jest usytuowana na wzgórzu, które charakteryzuje się aluwialną i gliniastą glebą, co przyczynia się do powstawania oliwy wysokiej jakości.

Perla del Garda – firmy winiarskie – utrzymują tradycyjne metody uprawy.

Az. Ag. Leonardo – ekologiczna oliwa – firma specjalizuje się w produkcji oliwy Extra Virgin, posiadającej wiele korzystnych substancji dla organizmu, takich jak: kwas oleinowy czy polifenole.

Clarabella – gospodarstwo społecznej kooperatywy – kooperatywa rolnicza uprawiająca ziemię metodami tradycyjnymi, dodatkowo też zajmuje się agroturystyką i budowaniem świadomości konsumentów w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Tego samego dnia miały miejsce wizyty studyjne w 2 winnicach:

SAN MICHELE VINI – mały producent wina ekologicznego. Cantina San Michele znajduje się na górze Monte Netto, niedaleko Brescia – regionalnego agro-parku, a także obszaru produkcji wina o zarejestrowanym pochodzeniu – Capriano del Colle Wine.

FRANCIA CORTA – producent wina ekologicznego na szeroką skalę. Podejmowane działania zmierzają do zredukowania negatywnego wpływu na środowisko oraz maksymalnego oszczędzania energii. Rozwiązania architektoniczne sprawiają, że proces wytwarzania wina jest przyjazny środowisku.

Trzeciego dnia odbyła się sesja plenarna podsumowująca Regionalne Diagnozy wszystkich partnerów oraz warsztaty w czterech obszarach:

produkcja/przetwórstwo

komercjalizacja/marketing

szkolenia/doradztwo

zarządzanie łańcuchem wartości

Wizyta studyjna w Lombardii pokazała m.in., że w produkcji winorośli można z powodzeniem stosować uprawy metodą ekologiczną i uzyskać wysokie plony. To doskonały przykład dla naszych producentów i jednocześnie szansa dla małych i średnich gospodarstw, że poprzez metody ekologiczne można efektywnie gospodarować i produkować zdrową żywność. W najbliższym czasie planuje się kolejne spotkanie Grupy Interesariuszy w ramach projektu SME ORGANICS w województwie łódzkim w celu omówienia szczegółów wizyty studyjnej w Polsce w 2018 r. oraz rozpoczęcia prac nad Ekologicznym Regionalnym Planem Działań.