Wnioski z VI w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ przekazał Zbigniewowi Rau - Wojewodzie Łódzkiemu i Wiktorowi Szmulewiczowi - Prezesowi KRIR wnioski podjęte w dniu 9 grudnia 2017r. podczas VI w V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w celu rozpatrzenia  i dalszej realizacji.

 

Wnioski z VI w V kadencji Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

  1. W związku z wejściem od  1 stycznia 2018r. nowych zasad zatrudniania cudzoziemców  m.in. w rolnictwie i licznymi sygnałami od rolników proszę o podjęcie działań mających na celu  zatrudnienie pracowników sezonowych przez rolników ubezpieczonych nie tylko w  KRUS.  Wnioskujemy, aby rolnicy, którzy nie są ubezpieczeni w KRUS mieli możliwość ubezpieczenia osób podlegających KRUS.
  2. Podjąć działania mające na celu likwidację choroby ASF poprzez utworzenie pasa sanitarnego na szerokości 40-50 km na zachód od Wisły, poprzez odstrzał dzików. W przypadku nieskutecznych działań utworzyć następny pas sanitarny na szerokości 40-50 km na wschód od autostrady A1 oraz zamknięcie wszystkich przejść dla zwierząt na w/w drodze. Ponadto informujemy, że na 230 tys. producentów trzody chlewnej w kraju, 43 tys. przypada na województwo łódzkie. Największa koncentracja producentów trzody chlewnej znajduje się w powiecie piotrkowskim. Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu odstrzałów sanitarnych dzików w powiecie piotrkowskim wnioskujemy o rozszerzenie tych odstrzałów na powiaty graniczące z powiatem piotrkowskim. 
  3. Podjąć działania mające na celu możliwość składania wniosków przez rolników o dopłaty obszarowe w wersji papierowej lub elektronicznej od roku 2018. Zgodnie z przepisami od 2018 roku rolnicy będą składać wnioski tylko w wersji elektronicznej, z czym producenci rolni się nie zgadzają z uwagi na trudności m.in. w obsłudze internetu.
  4. Podjąć działania mające na celu redukcję populacji bobrów i możliwość rozbiórki tam zbudowanych przez bobry. Tamy zbudowane przez bobry nie można zlikwidować bez zgody RDOŚ. Uzyskanie takiego pozwolenia przeciąga się w czasie nawet do kilku miesięcy. 
  5. Podjąć działania mające na celu wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych ze względu na częste wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (liczne podtopienia), które uniemożliwiają rolnikom wjazd na pole oraz nienakładania na rolników sankcji z tego powodu.
  6. W związku z dochodzeniem roszczeń za szkody łowieckie wprowadzić zmianę w prawie łowieckim w zakresie szacowania szkód tak,  aby zobowiązać koła łowieckie do obowiązkowego podjęcia szacowania szkód w terminie 7 dni określonych ustawą pod rygorem sankcji (albo uznania roszczenia rolnika, albo sankcji finansowych). A jeżeli takie sytuacje się powtarzają – możliwość rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. 

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował również pismo do Witolda Stępnia - Marszałka Województwa Łódzkiego z wnioskiem z VI/V Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie zwiększenia w budżecie Samorządu Województwa na rok 2018 środków na dotacje dla Spółek Wodnych. Zwiększone środki finansowe przyczynią się do znacznego poprawienia stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w województwie, a tym samym zapobiegnie się  degradacji systemu melioracyjnego.

Wniosek IRWŁ do Marszałka Województwa Łódzkiego

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi           

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska