Zapraszamy mieszkańców Konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”

Celem operacji jest wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe, które zostanie zachowane i wypromowane wśród 120 uczestników operacji, oraz zwiększony udział lokalnych społeczności w organizowaniu i wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów poprzez udział 120 mieszkańców obszarów wiejskich w operacji. Grupą docelową operacji są mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, zrzeszeni w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich.

Formy realizacji operacji to konferencja, w ramach której odbędzie się konkurs „Skarby europy zaklęte w szkle” oraz wyjazd studyjny do wioski tematycznej. Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dn. 1 – 3 października 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 11 września 2019 r.

Regulamin

Zgłoszenie 

Załącznik do Regulaminu

(Źródło: Pomorska Izba Rolnicza)