„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich” mająca na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem spotkań dla liderów obszarów wiejskich będzie przekazanie informacji na temat działań, z których mogą skorzystać producenci rolni, poszczególne sołectwa, oraz informacje na temat rozwoju rynku hurtowego, perspektywy dla producentów rolnych, inteligentne opakowania przedłużające termin ważności owoców i warzyw, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja liderów z obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie 320 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniu poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności na temat działań, z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jaki niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie np. poprawy technicznej urządzeń melioracyjnych, promocji produktów rolnych jako marki województwa łódzkiego rozpoznawalnej w kraju

Działanie: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego

ksow.pl