„Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pt.: „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich” mające na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Przeszkolenie 440 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności na temat działań z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazaniu wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Transfer wiedzy, jaki będzie miał miejsce podczas szkoleń, pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW.
Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
Działanie: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego

ksow.pl