Projekty

„Rolnictwo energią regionu łódzkiego” – projekt realizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje projekt nr WND – RPLD.03.02.00-20/026/13 
pn. Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Strony

Subskrybuj RSS - Projekty