IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO - ETAP II

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - etap II, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie).

DOKUMENTACJA 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Ze względu na ilość pytań termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 25 stycznia 2019 roku.

Po opracowaniu odpowiedzi na zadawane pytania informacja niezwłocznie zostanie umieszczona na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 11 stycznia 2019 roku

Tom I Arch-Budowlany

Tom II Instalacje

Tom III Instalacje Elektryczne 

Przedmiary

Przedmiary - zmiana z 17 stycznia 2019 roku

SIWZ

Specyfikacja techniczna

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU IRWŁ/P/4455/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane