Opinia KRIR do projektu w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli Zarząd KRIR przekazał następujące uwagi: Samorząd rolniczy jest zdania, że należy zachować szczególną dbałość o zachowanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin, ponieważ zdrowy materiał wyjściowy zapewnia wysoką jakość produktów i pozwala na stosowanie mniejszych ilości środków ochrony roś

Nadzwyczajna pomoc dla rolników

17 marca br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Pomoc dostosowawcza będzie udzielana w ramach następujących mechanizmów:

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE BŁASZKI

Z inicjatywy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradz w dniu 13 marca 2017 roku w Hodowli Roślin Kalinowa odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Sołtysi z gminy Błaszki oraz zaproszeni goście: Pan Stanisław Stefański – Dyrektor Banku BGŻ w Sieradzu, Pan Sławomir Przybyłek – Prezes Zarządu HR Kalinowa, Pan Jacek Hillebrand – Kierownik ARiMR w Sieradzu oraz pracownicy ARiMR w Sieradzu: Pan Adam Płachta i Pan Dominik Świątek.

Magazynowanie paliw w gospodarstwie

W gospodarstwie rolnym, które musi z różnych względów organizacyjnych, w celu prowadzenia płynnej działalności, w celu zminimalizowania kosztów itd. posiadać i magazynować na swoim terenie olej napędowy rolnik musi wiedzieć, że przy ich składowaniu obowiązują szczególne zasady postępowania, dotyczące także przepisów przeciwpożarowych. W 2010 r zmieniły się przepisy dotyczące zasad magazynowania czy też przechowywania produktów naftowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS