Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W dniu 20 czerwca 2016 r. przekazane zostały Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju uwagi do obowiązującej ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, które wpłynęły zarówno z wojewódzkich izb rolniczych jak i z sektora bankowego, z którego usług rolnicy korzystają przy zakupie ziemi.

Sulejowskie Dni Pola

17 czerwca 2016 roku odbyły się VI Dni Pola w COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, która była głównym organizatorem wydarzenia. Instytucjami współpracującymi przy organizacji wydarzenia były:  ARR, ANN, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, ŁODR w Bratoszewicach o/Piotrków Tryb., WIORiN w Piotrkowie Tryb., oraz firmy hodowlane, chemiczne, nasienne i rolnicze. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta powiatu piotrkowskiego.

Targi Rolne „W sercu Polski” oraz XVIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyły się w miniony weekend w Bratoszewicach

W czasie Targów Rolnych „W sercu Polski” oraz XVIII Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 18 i 19 czerwca 2016 r. zaprezentowało się około 150 wystawców z branży rolniczej i okołorolniczej. Obecne były firmy maszynowe, produkujące pasze, koncentraty, nawozy sztuczne, pokrycia dachowe, materiały budowlane. Wszyscy zwiedzający, którzy przybyli do Bratoszewic mogli także zakupić i zapoznać się z materiałem szkółkarskim, sadzonkami roślin ozdobnych.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS