Do Prezydenta RP w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W związku z przyjęciem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Zarząd KRIR wystąpił w dniu 18 kwietnia 2016 r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z pismem, w którym zauważa, że nie wszystkie uwagi i spostrzeżenia samorządu rolniczego do projektowanych przepisów ww. ustawy zostały uwzględnione.

Przede wszystkim dla dobra rolników wnioskowano, aby:

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2015

Z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2016 roku

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Oddział regionalny KRUS w Łodzi proponuje wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

w Szklarskiej Porębie – w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)

w Jedlcu – terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

 

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Wieprzowina” z udziałem eksperta KRIR

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. W porządku obrad znalazły się następujące tematy: dobrostan zwierząt; sytuacja rynkowa branży mięsa wieprzowego; perspektywy rynkowe i dostęp do rynku; kwestie weterynaryjne. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu udział wziął Jerzy Salitra. Na początku posiedzenia przewodniczący grupy roboczej przedstawił działania prezydencji, które zostały podjęte od ostatniego posiedzenia grupy roboczej.

Jakie wartości klimatycznego bilansu wodnego?

14 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Zdaniem izb rolniczych z przesłanego projektu rozporządzenia wynika, że resort rolnictwa przeanalizował problem, który pojawił się w ubiegłym roku przy szacowaniu skutków suszy i zmienił wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego (KBW), tj.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS