Odmiany rzepaku ozimego - mieszańcowe czy populacyjne?

Do siewu rzepaku ozimego jest jeszcze daleko, ale już warto zastanowić się nad wyborem właściwej odmiany. Krajowy Rejestr Odmian jest bardzo liczny – 121 odmian,   w tym 41 populacyjnych i 80 mieszańcowych (stan na 30.05.2016 roku). W ostatnich latach zwiększa się liczba nowo zarejestrowanych odmian, ale są to głównie odmiany zagraniczne, których udział w rejestrze stanowi 87%. Dwa typy odmian: populacyjne i heterozyjne, dodatkowo utrudniają decyzję, która może zdecydować o efektach ekonomicznych uprawy.

 

I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu Łęczyckiego

W niedzielę 5 czerwca w Gimnazjum im. Stefana Pieńkowskiego w Piątku odbyło się I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu Łęczyckiego, które rozpoczęło festyn  12 Dzień Nowalijki. Na spotkanie przybyło ok. 120 osób, w tym głównie rolnicy specjalizujący się w uprawie warzyw, gdyż tematyka forum: zbyt płodów rolnych i podnoszenie ich jakości, skierowana była właśnie do nich. Spotkanie otworzyli – pan Wojciech Zdziarki – Starosta Powiatu Łęczyckiego oraz pan Krzysztof Lisiecki – wójt gminy Piątek, witając przybyłych.

Zmiana zasad szacowania szkód łowieckich coraz bliżej

7 czerwca 2016 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ochrony Środowiska przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. Komisje przyjęły drobne poprawki zgłoszone przez biuro prawne, w związku z czym po przyjęciu przez Senat na posiedzeniu plenarnym projekt trafi ponownie pod obrady Sejmu.

150 lat Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich

Łódzkie Wojewódzkie Obchody 150-cio lecia Kół Gospodyń Wiejskich odbywały się 22 maja 2016 r. w Poddębicach pod "Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia". Było to święto jednej z najstarszych polskich organizacji która bodaj najpiękniej wpisała się w historię funkcjonowania organizacji społecznych, w historię wsi polskiej, w historię naszej ojczyzny. To święto Kół Gospodyń Wiejskich które wciąż dziarskie i pełne zapału, wciąż piękne i młode w obecnym 2016 roku, aż trudno uwierzyć,  obchodzą swoje 150 urodziny.

 

Posłowie zajmą się sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny, a senatorowie - Prawem łowieckim

 

W dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich, karach za nadprodukcję mleka – możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych oraz rozpatrzy wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS