Grodzenie łąk drutem kolczastym

W związku z pytaniami hodowców bydła Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. z wnioskiem o udzielenie informacji czy jest możliwe ogrodzenie drutem kolczastym pastwisk i łąk oraz czy, w przypadku gdy takie ogrodzenie już istnieje, może być pozostawione. Zgodnie z odpowiedzią przesłaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przy piśmie z dnia 30.05.2016 r., zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.

Minister Rolnictwa na posiedzeniu Zarządu KRIR

W dniu 2 czerwca 2016 r. w posiedzeniu Zarządu KRIR wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy dotyczące rolnictwa. Dyskutowano na temat programu pomocy dla producentów mleka i wypłacie do końca czerwca środków 28,9 mln EUR, które zostały przyznane Polsceprzez Komisję Europejską we wrześniu ubiegłego roku w ramach specjalnej pomocy dla sektora rolnictwa. Samorząd rolniczy zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej będzie dyskutował nt.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc maj  2016 r.

Część merytoryczna: Niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu było   III    w V Kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , które odbyło się  w dniu 14 maja 2016 roku w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego.  W posiedzeniu  oprócz członków WZ uczestniczyli zaproszeni goście:  Pan Wiktor Szmulewicz - Prezes  Krajowej Rady Izb Rolniczych , Grzegorz Wojciechowski – Poseł na Sejm RP oraz  przedstawiciele instytucji sektora rolnego. W czasie dyskusji poruszono  temat związany z ubezpieczeniami w rolnictwie.

Hogan na temat pomocy dla mleczarzy

Podczas publicznego wysłuchania w PE w dniu 24 maja 2016 r., Komisarz Hogan w swojej wypowiedzi  uzależnił przyznanie kolejnej pomocy dla krajów członkowskich od wykorzystania już obecnej pomocy, która do tej pory nie została wykorzystana przez 8 krajów wcale. Hogan zasugerował, że Komisja rozważa alternatywne środki, ale będzie rozważał przyznanie dodatkowych pieniędzy tak długo, jak niektóre kraje nie skorzystają z istniejących funduszy pomocowych. "Prosiłbym pod koniec czerwca ...

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS