Świąteczne wydanie miesięcznika "w nowej roli"

Szanowni Państwo, Kryzys spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 może zachwiać zarówno rynkiem jednolitym UE, jak i rynkami wewnętrznymi państw członkowskich, stanowiąc zagrożenie dla łańcuchów dostaw, miejsc pracy i w końcu bezpieczeństwa żywnościowego. To teraz na naszych, rolników, barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ogromna odpowiedzialność, ale jednocześnie ogromna nadzieja. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała do Rządu RP o pomoc dla polskich rolników, o swoisty pakiet osłonowy, by każdy z nas mógł przetrwać ten trudny czas. Zaproponowaliśmy: odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS; czasowe odroczenie spłaty kredytów w bankach; czasowe zawieszenie egzekucji komorniczych; otwarcie targowisk funkcjonujących na wolnym powietrzu; zawieszenie przez KOWR opłat za dzierżawę gruntów rolnych; zdecydowane podniesienie kwoty zasiłku chorobowego i wypłaty tego świadczenia od pierwszego dnia choroby, a przede wszystkim zaapelowaliśmy o przygotowanie procedury na wypadek wystąpienia koronawirusa w rodzinie rolniczej, procedury, która powinna też zabezpieczać zwierzęta i ich codzienną obsługę.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, chciałbym życzyć Rolnikom i wszystkim Państwu, by były one przede wszystkim zdrowe.

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego