Grunty

UWAGA: WYDANIE OPINII W SPRAWIE RĘKOJMI NALEŻYTEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że w ciągu 7 dni wydaje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej - opinię w sprawie zakupu ziemi w obrocie prywatnym.

Zapraszamy do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Północna 27/29 pok. 17.

Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty lub pełnomocnictwo
  • wypis z rejestru gruntów (oryginał i kserokopia)
  • wypełnione oświadczenie

Uwaga: Wypis z rejestru gruntów oraz wypełnione i podpisane oświadczenie można wysłać scanem na adres: info@izbarolnicza.lodz.pl  a nastepnie dostarczyć oryginały dokumentów przy odbiorze opinii. 

GRUNTY