Grunty

UWAGA: WYDANIE OPINII W SPRAWIE RĘKOJMI NALEŻYTEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że w ciągu 7 dni wydaje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej - opinie w sprawie zakupu ziemi w obrocie prywatnym.

Zapraszamy do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Północna 27/29 pok. 17.

Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty lub pełnomocnictwo
  • wypis z rejestru gruntów (oryginał i kserokopia)
  • wypełnione oświadczenie

 

GRUNTY