Spotkanie nt. „Zakwaszanie gnojowicy szansą na zmniejszenie emisji amoniaku w polskim rolnictwie”

W dniu 17 stycznia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie nt.: „Zakwaszanie gnojowicy szansą na zmniejszenie emisji amoniaku w polskim rolnictwie” w ramach realizacji projektu Interreg Baltic Slurry Acidification. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, WWF Polska. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy

W dniu 15 stycznia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy odbyło się XXI w V kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy. Obradom przewodniczyła Małgorzata Gabryelczak - Przewodnicząca  Rady Powiatowej IRWŁ w Łeczycy. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni goście:

RUSZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Zaliczki dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020

W związku z dyskusją podczas Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 6 grudnia 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała następującą informację na temat udzielania zaliczek dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:

Przy ubieganiu się o zaliczkę zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

Zapraszamy Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych

Na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie został uruchomiony nabór na czwartą edycję studiów podyplomowych „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”. Patronat nad studiami objęła Polska Organizacja Turystyczna. Studia adresowane są do wszystkich osób zawodowo zajmujących się turystyką, ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, udostępnieniem i zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenów niezurbanizowanych. Rekrutacja trwa do  31. 01. 2019 roku.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie postulatów samorządu rolniczego

15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Postulaty Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowane do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS