15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę dorosłych Polek na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium.

Przypominamy - Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich!

W dniu 27 kwietnia 2019  weszło w życie  rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady  zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776).

Rozporządzenie określa:

– sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich;

– sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

– sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

– sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;

– wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

Potrzeba zmiany terminu stosowania nawozów naturalnych

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r.

Wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych

W dniu 10 października Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha. Zdaniem KRIR budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych wobec zmieniających się warunków klimatycznych jest działaniem bardzo istotnym, ponieważ może się to przyczyniać do łagodzenia skutków suszy jak i powodzi.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich – 15 października

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 15 października każdego roku, jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju.

Konferencja „Narodowe wyzwania w rolnictwie” – już 7 listopada br.

Przyszłościowy model polskiego gospodarstwa rolnego, wyzwania i szanse dla Polski na globalnych rynkach, technologie IT i ich rola w nowoczesnej produkcji – to wybrane z tematów konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie”. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Global Expo na warszawskim Żeraniu. W pięciu blokach tematycznych wiedzą i doświadczeniem podzieli się ponad 50 prelegentów, w konferencji weźmie udział blisko 1400 profesjonalistów.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS