Wyjazd na ferie zimowe dla dzieci rolników

Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin wyjazdu: 12-01-21.01.2020r.                

Wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2004r.)

Miejsce wypoczynku: Dom Wczasowy „ Bernadeta”, ul. Jana Pawła II 362 b, 34-425 Biały Dunajec

Koszt: 520 zł

Organizator wypoczynku zapewnia:

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 1 - 23.12.2019 r.

W dniach od 1 do 23 grudnia 2019 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Wolne od GMO – znaki graficzne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które wejdzie życie 1 stycznia 2020 r.

Przewiduje ono dwa rodzaje znaków:

„Bez GMO” -  dla żywności pochodzenia roślinnego,  żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz;

Jest taki dzień...

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…” słowa tej pięknej kolędy zna każdy z nas, uświadamiają nam jak ważna jest ta noc oczekiwania i radosnej nowiny- noc narodzenia Pańskiego. Nazwana Wigilią Bożego Narodzenia - święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan.

Polskie ryby mają głos!

Co jadano podczas staropolskiej wigilijnej wieczerzy? Na pewno ryby oraz raki, ale wyłącznie te z polskich stawów, rzek, jezior i oczywiście z Bałtyku. A dzisiaj? Dzisiaj możemy kupić mnóstwo innych gatunków ryb i owoców morza z całego świata, które na święta trafiają na nasze stoły. Jednak w ten szczególny świąteczny czas, może warto wrócić do naszych rybnych korzeni i do tradycji wigilijnego karpia?

KE: Ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie

3 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w maju 2018 r., będą określać zharmonizowane minimalne wymogi dotyczące jakości wody w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych do nawadniania w rolnictwie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS