Rolnicy z województwa łódzkiego na "Zielonym Tygodniu" w Berlinie

Dzisiaj rozpoczął się Internationale Grüne Woche Berlin (Berliński Międzynarodowy Zielony Tydzień), w skrócie Grüne Woche (Zielony Tydzień). Wydarzenie w Berlinie to cykliczna impreza targowa organizowana od 1926 w styczniu na terenach Targów Berlińskich. Obecnie jest to największa ekspozycja w świecie z zakresu żywności, rolnictwa i ogrodnictwa. Cieszy się dużym zainteresowaniem polskich wystawców i zwiedzających z Polski. Podczas targów wystawcy mają możliwość prowadzenia sprzedaży własnych wyrobów.

Styczniowy numer miesięcznika W NOWEJ ROLI

Szanowni Państwo, 10 grudnia 2016 roku odbyło się IV w V kaden­cji Walne Zgromadzenie IRWŁ na któ­rym przedstawiciele rolników z całego województwa dyskutowali o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Podjęto wnioski z którymi można zapoznać się w artykule na stronie 8 naszego miesięcznika. Wnioski te zostały wy­słane do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewody Łódzkiego i do Ministerstwa Rolnictwa w celu realizacji. Od 1 stycznia 2017 roku weszło w życie szereg przepisów wprowadzają­cych bezpośrednią sprzedaż od rolni­ka przetworzonych produktów roślin­nych i zwierzęcych.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A). Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww.

Zbliża się 34. Posiedzenie Sejmu

23 i 24 stycznia 2017 przewidziane jest posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, podczas którego kontynuowane będą prace nad rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS