XIII w V kadencji posiedzenie Rady powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 16 maja 2017r.  odbyło się XIII/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Łęczyca. Pani Małgorzata Gabryelczak Przewodnicząca IRWŁ w Łęczycy zwołała posiedzenie z uwagi na duże zainteresowanie i pytania płynące od Rady i rolników na temat procedur szacowania strat w uprawach, które omówiła na posiedzeniu Pani Danuta Moreń Główny Specjalista z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W temacie  ubezpieczenia upraw, szczegóły przedstawił Pan Radosław Kozarski Dyrektor TUW w Łęczycy.

Przez pocztę do urzędu. Profil zaufany założymy w każdej placówce poczty

Profil Zaufany (eGO) można już aktywować odwiedzając dowolną z 4 500 placówek pocztowych. To jeden z pierwszych, bardzo ważnych efektów porozumienia, jakie podpisała Poczta Polska i Poczta Polska Usługi Cyfrowe - Envelo z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Profil Zaufany (eGO) to darmowy podpis elektroniczny dla użytkownika internetu, który pozwala na załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wizyty w urzędzie.

Nie umawiaj się na płatności w obcych walutach. W Polsce jedynym środkiem płatniczym jest złoty

Wartości wszelkich umów gospodarczych na terenie Polski muszą być wyrażane i płacone w złotych, złoty jest bowiem jedynym środkiem płatniczym obowiązującym w naszym kraju. Stosowanie ewentualnego zapisu o równowartości w euro lub w dolarach może mieć charakter porównawczy wynikający np. z potrzeby porównywania progów dewizowych zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi przetargów. Umowy z podmiotami krajowymi wyrażone w obcych walutach nie mają mocy prawnej i są płatne tylko w złotych.

Innowacje w rolnictwie - zapraszamy na szkolenie

W dniach 06-07 czerwca 2017 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych oraz przedstawicieli grup producentów rolnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z wyjazdem studyjnym pn.: „INNOWACJE W ROLNICTWIE - UPOWSZECHNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRZYKŁADY WDROŻEŃ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ" zorganizowanym w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – propozycja zmiany

Został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiana rozporządzenia dotyczy wydłużenia o 1 miesiąc terminu na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2016 r.

Odpowiedź na komunikat KZPRiRB

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podobnie jak w latach 2015- 2016, złożyło wnioski o wydanie zezwoleń na zaprawianie nasion rzepaku ozimego niedopuszczonymi do obrotu i stosowania środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Zaprawy wskazane we wnioskach zostały wycofane w 2013 r.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS