Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Rada Ministrów 8 maja  przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzali kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące ten surowiec. Obecnie kary te wymierzają dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To najważniejsza zmiana wprowadzona tą nowelą ustawową.

„Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” – zapraszamy do udziału

Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym? Wytwarzasz rękodzieło ludowe? Działasz w stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny  i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich? Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur” oraz konferencji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”.

„Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego.

Copa i Cogeca popierają apel KRIR o nieobcinanie budżetu UE

Copa i Cogeca poparły wczorajsze wydarzenie medialne zorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) na temat budżetu UE po 2020 r., dając wyraz poważnym obawom i sprzeciwiając się planowanym cięciom w unijnych wydatkach na rolnictwo. Podczas wydarzenia prezes KRIR zdecydowanie przeciwstawił się planowanym na lata 2021-2027 cięciom w wydatkach na rolnictwo, twierdząc, że nie pozwolą one na osiągnięcie celów środowiskowych UE ani na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla coraz większej liczby ludności.

KRIR w sprawie projektu budżetu WPR na lata 2021-2027

15 maja 2018 r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli, Zarząd KRIR zorganizował konferencję prasową, podczas której przedstawione zostało stanowisko polskich rolników, reprezentowanych przez Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie projektu budżetu WPR na lata 2021-2027 (w świetle Komunikatu Komisji Europejskiej z 2 maja 2018 roku). Stanowisko przekazane zostało do Przewodniczącego KE, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisarza ds. Budżetu, Komisarz ds.

Majowe wydanie miesięcznika IRWŁ - "W nowej roli"

Szanowni Panstwo, Pamietajmy o pszczołach! „Jesli z Ziemi znikna pszczoły, człowiekowi pozostana tylko cztery lata zycia: nie ma pszczół, nie ma zapylania, nie ma roslin, nie ma zwierzat, nie ma ludzi” – podobno zwykł mawiac Albert Einstein, który w tak oto obrazowy sposób pokazał jak wazna role w naszym zyciu spełniaja pszczoły.My rolnicy doskonale wiemy, jak wazna jest równiez nasza współpraca z pszczelarzami. Nieprzestrzeganie okresów karencji przy opryskach, powoduje, ze sporo tych owadów ulega zatruciu. Liczba rodzin pszczelich spada, alarmuja pszczelarze.

Ministerstwo Środowiska ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS