Już 15 października poznamy laureatów I edycji konkursu Lew Kutnowski

Lew Kutnowski to konkurs powiatowy, którego głównym celem jest podniesienie rangi i wyróżnienie rolniczego charakteru powiatu kutnowskiego. Ta inicjatywa Starostwa Powiatowego w Kutnie i Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Justyny Jasińskiej  daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa i tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają  o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi  i podnoszą jakość rolnictwa  w powiecie kutnowskim.

Wpisanie kapusty do wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym

Prezes IRWŁ- Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając na uwadze liczne sygnały od rolników,  skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym. Agencja Rynku Rolnego począwszy od dnia 30 września 2016 r. to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016r. uruchamiła kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Wrześniowe posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 22 i 23 września 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli obyły się posiedzenia Prezydiów Komitetów Copa i Cogeca, w których z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz. W pierwszym dniu Prezydiów pochylono się nad tematem decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz LULUCF (użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. W celu omówienia tej kwestii do udziału w posiedzeniu zaproszono pana Artura Runge-Metzgera, dyrektora DG CLIMA.

Na temat rozwoju obszarów wiejskich w Brukseli

W dniach 20-21 września 2016 r. w Brukseli, z udziałem eksperta KRIR dr Mirosława Drygasa, miało miejsce posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego ds. rozwoju obszarów wiejskich i posiedzenie grupy roboczej „Rozwój obszarów wiejskich” Copa-Cogeca. W trakcie sesji przedpołudniowej, po formalnym przyjęciu sprawozdania z poprzedniego posiedzenia i porządku obrad, odbyły się wybory nowego przewodniczącego Grupy Cywilnego Dialogu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (Civil Dialog Group Rural Development).

Sygnały od rolników z terenu województwa łódzkiego

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie licznych sygnały od rolników, w szczególności z powiatu wieruszowskiego, z prośbą o podjęcie działań mających na celu radykalną i trwałą redukcję populacji dzików na obszarze Polski do stanu 0,5 szt. na 1 m2.

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości miejscowej  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS